Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

TIẾNG GỌI SINH VIÊN!

TIẾNG GỌI SINH VIÊN!

1- Hỡi Sinh Viên! Các em đợi chi nữa?
Đảo mất rồi! Nước cũng mất mà thôi!
Hoàng, Trường Sa của Việt Nam ngàn đời
Nay Tàu Cộng đã ngang nhiên chiếm đoạt!

2- Nêu lý do chúng được Hồ dâng nạp!
Bởi tên Đồng đã ký gửi Chu Lai
Đã năm mươi năm, biển đất dâng hoài
Cả Bản Giốc, Nam Quan thuộc về chúng!

3- Đảng Việt Minh, đảng Việt gian quá vụng
Toàn những tên chuyên bán nước, buôn dân
Từ thằng Hồ, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh
Lí tưởng chúng là đại đồng thế giới!

4- Chúng không cần bảo vệ miền biên giới
Chúng dâng Nga, dâng Hán bất cứ chi
Để nắm quyền sinh sát với trị vì
Mà bóp cổ, bóp hầu dân tộc Việt!

5- Miệng chúng nói hơn người làm nghĩa hiệp
Nào độc lập, nào hạnh phúc, tự do
Nào “bác “ Hồ, đạo đức, suốt đời cho
Dân áo ấm, cơm no và nước tiến!

6- Nhìn nước Việt, các anh nay hãnh diện?
Nước nghèo mạt đứng chót cả hành tinh
Dân lầm than, một xã hội ngoại hình
Toàn đĩ điếm, công an và trộm cướp!

7- Đĩ điếm để lấy đô-la ngoại quốc
Còn công an đàn áp, trù dập dân
Bọn cường hào ăn cả cái gấu quần
Từ chóp bu, thảy đều là tham nhũng!

8- Bộ chính trị gồm những thằng ngu dốt
Cứ ếch ngồi đáy giếng tưởng mình khôn
Tổng bí thư mà quốc ngữ chẳng thông
Thằng hoạn lợn, cai đồn điền trị nước!

9- Quen cúi lòn ngoại bang nên vong quốc
Suốt cuộc đời nô lệ Cộng Tàu-Nga
Dùng công an đàn áp khắp dân ta
Nhưng Tàu-Mỹ thì liếm trôn, quỳ gối!

10- Không biết nhục, không biết dơ, danh thối
Vẫn huênh hoang “cách mạng đạo đức” Hồ
Một thùng phân, một cái lỗ cầu chồ
Nước đã mất bởi thằng Hồ, Đồng, Duẩn!

11- Nông đức Mạnh, đứa con hoang, nghĩ quẩn
Triết, Trọng, Dũng, bọn bán nước vinh thân
Hơn ngàn năm, giặc đô hộ nhiều lần
Cái nhục ấy nay chúng ta lãnh đủ!

12- Hỡi con cháu Lạc Việt còn mê ngủ!
Nước mất rồi sao vẫn cứ thản nhiên?
Anh chị còn là hậu duệ Rồng Tiên?
Tám lăm triệu, sao chúng ta hèn nhát?

13- Hãy vùng lên, cùng hô vang “Sát thát!”
Hạ bệ ngay bọn bán nước cầu vinh!
Anh, chị, tôi cùng tất cả chúng mình
Quyết hăng hái, cùng đi làm Lịch sử!

14- Vận nước bĩ, không thể chần chừ nữa!
Tay trong tay làm Cách mạng Nhân dân
Trọng Tự do và Dân chủ, đa nguyên
Ta cương quyết đòi lại vùng biển, đất!

15- Việt Nam ta vẹn toàn và thống nhất!
Không thể nào ta nô lệ ngoại bang
Hán xưa nay vẫn có bụng gian tham
Biến Việt Nam thành quận, hạt của chúng!

16- Bọn Thái thú Hồ, Duẩn, Đồng, Mạnh, Triết…
Đã liếm trôn, đang liếm gót quan thày
Hãy vùng lên, ta chiến đấu hăng say
Dân ta khổ vì Việt gian Hồ Cáo!!

2008-1-22
Nhà Văn Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

http://www.hon-viet.co.uk/TranDinhNgoc_TiengGoiSinhVien.htm

Advertisements

July 14, 2008 - Posted by | Uncategorized | , , , ,

1 Comment »

  1. […] TIẾNG GỌI SINH VIÊN! […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 5, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: