Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Việt Nam Việt Nam – Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam – chung khúc trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy
phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa hòa âm
Ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày cùng với Festival Orchestra do nhạc sĩ Lê Văn Khoa điều khiển

Advertisements

September 9, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] Việt Nam Việt Nam – Phạm Duy […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 5, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: