Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

“MẸ ƠI! ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM…..“

“MẸ ƠI! ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM…..“

 

Lm Gioam Baotixita Đinh Xuân Minh

 

Có lẽ, ít có dân tộc nào trên thế giới chịu nhiều đau khổ gian truân và bị đàn áp như dân tộc Việt Nam. Hết ngàn năm bị Tầu đô hộ, đến thời Thập Nhị Xứ Quân, đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Rồi 100 năm Pháp đô hộ. Rồi từ năm 1930, dưới sự đô hộ của Tập đoàn Cộng Sản. Nhưng, có thể nói được, dân tộc Việt Nam gian truân nhất trong giai đoạn hiện nay, dưới ách thống trị của chế Cộng Sản. Vì toàn dân tộc là nạn nhân của hệ thống tuyên truyền gian xảo lừa bịp c ủa tập đoàn Cộng sản. Cái đặc thù trong giai đoạn bị Việt Công đô hộ, là người Việt đô hộ người Việt! Đây là tính đặc thù đô hộ của bản chất Cộng Sản nói chung, và của Việt Nam nói riêng. Một kiểu đô hộ thực dân mới thời Cộng sản!

 

Vì thế, nhiều bài hát đạo, trong thời gian Cộng sản khủng bố dân miền Nam, đã diễn tả sự đau khổ thống thiết của con người, đang bị tước đoạt nhân phẩm quyền con người do bộ phận cơ quan tuyên truyền của Việt Cộng. Trong đó có bài hát: „Lời Nguyện Cho Quê Hương“: Với câu hai: „Mẹ ơi, cúi xem dân nước Việt Nam! Đời gian khó, đức tin gông cùm…“ Vâng! Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam chúng con kìa, dưới sự thống trị gian manh của tập đoàn gian xảo Cộng Sản Việt Nam! Đức tin cậy trông vào Mẹ đang bị thử thách. Chúng con chạy đến cùng mẹ, xin „mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam“, khỏi tập đoàn gian dối xảo trá Cộng Sản. Vì, chế độ vô thần này đã và đang làm băng hoại nền đạo đức giá trị nhân bản con người. Họ càng ngày càng tỏ ra mất ý thức tội lỗi, mất ý thức siêu nhiên, chỉ còn biết phục vụ cho sự điêu ngoa giả dối, cướp bóc và đàn áp…

 

Đất nước chúng ta đang ở vào trong một thời điểm vô thần hoá (vô đạo lý hoá), và duy vật hóa (vô luân lý hoá) cực kỳ nguy hiểm nhất! Phải chăng, đây là điềm trời báo mộng dân tộc Việt Nam, đang đi đến chỗ suy vong và diệt vong!? Vâng! Đất nước chúng ta, đang dẫn tới chỗ diệt vong vì chế độ Cộng Sản đã và đang bán biển dân đất cho Tầu Cộng.

 

Tất cả những sự điêu ngoa kiêu ngạo, những vu khống mạ lỵ đặt điều, đều phát xuất từ nọc độc kêu ngạo của Thần Dữ tiêm vào người Cộng Sản (Sáng Thế 2, 4). Mần mống của Thần dữ (CSVN), bằng nọc độc từ miệng lưỡi của nó phun ra, đang tác yêu tác quái trên quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải biết chạy đến cùng mẹ, kêu van cùng Mẹ, kêu gào với Mẹ, Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Đấng Hung thần Cộng Sản Việt Nam không làm gì được, trái lại, bởi gót chân „miêu duệ của Mẹ“ (Sáng Thế 3, 15), hắn còn bị „đạp nát đầu“ (Sách Khải Huyền, 3, 15).

 

Trong CHIẾN DỊCH HIỆP THÔNG đòi hỏi Công Lý và Hoà Bình, xin mẹ chủ sự cho công cuộc đòi hỏi này, phải là nền tảng cho chiến dịch. Chiến dịch Hiệp Thông không phải là chiến dịch của người Công Giáo cho người Công giáo. Song, đây là lời mời gọi lương tâm của mọi người, lời kêu gọi lòng can đảm và tính mạnh dạn dấn thân cho Công Lý của tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, già trẻ lớn bé, sinh viên học sinh, không phân biệt chính kiến, không phân biệt Trung Nam Bắc, không biệt Quốc gia Cộng sản….

 

Để thực hiện được tinh thần Hiệp thông, chúng ta phải vượt qua những tị hiềm khác biệt tôn giáo, vượt thắng được khoảng cách giai cấp và vươn qua khỏi những đố kỵ hiềm kích chính kiến tổ chức. Mọi giai cấp: Công Nông Thương Sĩ, chúng ta nhất tề cùng chung nhau đấu cật, hợp nhất, hợp quần, Hiệp thông với giáo dân Tòa TGM và Giáo phận Hà Nội, cùng với qúi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, trong công cuộc đòi hỏi Công Lý và Hoà Bình. Tất cả mọi người yêu chuộng Tự do, Công Lý Hòa Bình, đều được mời gọi Hiệp Thông cho mục đích này. Chúng ta hãy đứng lên đòi Đất lại cho Đất Tổ, đòi Công Lý Tự Do Nhân Phẩm cho Con người và hãy trả Sự Thật lại cho Sự Thật. Trong tinh thần Hiệp Thông cần những con người với tấm lòng quảng đại và bao dung.

 

Chiến dịch Hiệp Thông cũng mời gọi tất cả tu sĩ linh mục khỏi xướng Hiệp Thông cầu nguyện tại mỗi xứ đạo, tại những khu nguyện giáo đường nhỏ, tại những họ đạo, và ngay cả trong những Hiệp Hội Đạo Binh, hội Ái hữu, đoàn Hướng đạo, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể… (Không phải là đoàn Thanh niên quàng khăn đỏ Hồ Chí Minh nhé! Qua diễn biến vừa qua xẩy ra tại xứ Thái Hà, chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật của đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh (HCM) là loại đoàn thể nào rồi? Một loại băng đảng. Đây là những em thanh niên côn đồ, du đãng, vô giáo dục… Chúng có sẽ đối xử với cha mẹ anh em họ hàng chúng như vậy không?

 

Thế mới biết! Nhìn kết qủa của việc trồng „cây ác“ sinh ra „qủa dữ“, trong chương trình trồng người 100 năm của HCM! Thế mới biết: Nhìn qủa biết cây, và nhìn cây biết qủa! Con nhà Nông (Nông Đức Mạnh), không giống Nông, cũng giống cánh (HCM)!

 

Sự hiện diện của Mẹ, điều khiển chúng ta biết đối phó với Hung thần điêu ngoa CS, và bằng quyền thế trung gian, Mẹ đối với Thiên Chúa, Mẹ sẽ thực hiện nguyện vọng khát khao của chúng ta về Công Lý và Hoà Bình, như xưa Mẹ làm hài lòng sự „khát“ trong tiệc cưới Cana (Gioan 2, 1-11), khi họ „khát“ về niềm vui và sự hạnh phúc trọn vẹn.

 

Tâm hồn của những Kytô giáo luôn phải như năm cô trinh nữa khôn ngoan, mang đèn, nhớ mang theo dầu. (Mt 25, 2-8). Đức tin của chúng ta là những ngọn đèn bất diệt, là những ngọn nến thắp sáng xua đuổi bóng ma Cộng sản, chói rọi những tâm hồn u mê, nguội lạnh đang làm tay sai cho kẻ hung thần khủng bố CS. Đèn của chúng ta không được phép cạn dầu. Dầu của chúng ta là Niềm tin, là Đức cậy vào quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa, là sự tin tưởng quang phòng hướng dẫn của Thiên Chúa.

 

Trong tháng Mười Mân côi là tháng Đức mẹ. Và Giáo Hội Hoàn Vũ đặc biệt, dành trọn tháng Mười cho Mẹ. Và Kinh Mân Côi là một trong những cách cầu nguyện đặc biệt trong tháng Mười, kính Mẹ.

 

Kinh mân côi là một trong những phương thức cầu nguyện dễ nhất, „rẻ tiền nhất“ và thực tiễn nhất. Ai ai cũng thực hiện được. Từ em bé lên năm đang ập ẹ nói, đến những cụ già chống gậy 80, 90… Đọc Kinh Mân Côi ở đâu cũng được, đọc to, đọc nhỏ, đọc thầm… Đọc chung, đọc chừng vài ba người, đọc một mình, đọc chuỗi liên kết (mỗi người đọc một chục, năm người đọc được tràn hạt Mân Côi). Đọc kinh Mân Côi không cần thiết đọc trong nhà thờ. Chúng ta có thể đọc ngoài sân, đọc trước bọn Công An điên cuồng Việt Cộng, đọc ngoài công viên, đọc ngoài vườn, đọc trong lúc đi xe, trong lúc làm việc, đọc trong lúc thổi cơm, trong lúc ru em và ngay cả đọc trên giường, đọc trong lúc trước khi ăn cơm…. Thực tiễn và dễ dàng hết sức!

 

Vậy Kinh Mân Côi có tác dụng gì? Đâu là sức mạnh của Kinh Mân Côi? Ai đã khuyến kích đọc Kinh Mân Côi? Xin Thưa! Chính Mẹ Maria đã khuyến kích lần hạt Mân Côi!

 

Chúng tôi không có mục đích trình bày đi sâu về lịch sử tìm hiểu sự hình thành Kinh Mân côi. Song, chúng tôi đưa ra những dẫn tích lịch sử, nói về sức mạnh của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi và việc thờ kính đức Mẹ, nằm trong công cuộc và chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

 

Biến cố Fatima, là một biến cố lịch sử, nơi Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng là Luca (10 tuổi), Phanxicô (gần 9 tuổi) và Giaxinta (7 tuổi) tại một thôn làng Fatima, hẻo lánh ở nước Bồ Đào Nha, năm 1917. Thời điểm xẩy ra Biến cố này từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917. Biến cố diễn ra đúng thời điểm xẩy ra cuộc Cách mạng Nga, khi Lênin về Nga ngày 16/4/1917, và được kết thúc thành công vào ngày 7/11/1917.

 

Cách mạng Nga nói riêng, và Cộng Sản Nga nói chung có liên hệ hết sức mật thiết với Biến cố Fatima. Bởi vì trong ba mệnh lệnh Fatima, Đức Mẹ có nhắc đến „nước Nga sẽ trở lại, và sẽ có Hòa bình. Bằng không, nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại giáo hội. Nhiều người lành sẽ tử vì đạo. Đức thánh cha sẽ phải khổ. Nhiều nước sẽ biến mất. Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mẹ sẽ thắng. Đức Thánh cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Mẹ. Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban thời gian hoà bình“.

 

Vào ngày cuối cùng, ngày 13-10-1917, đức Mẹ hiện ra và tựng xưng mình là „Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn các con tiếp tục cầu kinh Mân côi hằng ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi mà cầu cho hòa bình thế giới, cũng như việc chấm dứt chiến tranh. Vì chỉ có Người mới có thể cứu giúp được mà thôi“.

 

Sau khi tuyên bố, trước mặt cả 70 ngàn người ở đó bấy giờ, hiện tượng mặt trời xoay múa. Có giống hiện tượng vòng đỏ trắng xanh quay quanh mặt trời, khi đại diện Tòa Thánh dâng Thánh lễ thăm thánh địa Lavang, vào ngày 13-6-2008 vừa qua? Đức mẹ đã tỏ quyền năng cho nhân loại biết quyền ơn Đồng công với Chúa trong việc cứu độ loài người.

 

Tại Quảng trường thánh Phêrô, ngày 13-5-1981, Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II, bị ám sát trọng thương. Ngài được Đức Mẹ gìn giữ che chở, cứu sống. Như có bàn tay chắn cản viên đạn không đi xâu vào tim của Ngài. Sau đó, Ngài đã đáp ứng trọn vẹn những gì Đức Mẹ yêu cầu, vào ngày 7-6-1981 tại đền thờ Đức Bà Cả. Và đúng một năm thoát nạn mưu sát, ngày 13-5-1982 ở Fatima, Đức Cha, trước hết cảm tạ Mẹ Maria đã ra tay cứu mạng của Ngài, và sau nữa là hiến dâng nước Nga cho Mẹ. Nhất là ngày 25-3-1984, ngày lễ trọng kính Đức mẹ được thiên thần truyền tin thụ thai Con Thiên Chúa, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, bằng việc Hiệp Thông trong tinh thần với các Giám mục trên thế giới được Ngài kêu gọi, dâng hiến hết mọi con người nam nữ và tất cả mọi dân tộc cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

 

Và qua bức thư của chị Lucia, khẳng định ngày 8-11-1989: „Vâng, việc hiến dâng nuóc Nga cho Trái Tim Mẹ ngày 25-3-1984, đã được thực hiện đúng như những gì Đức Mẹ xin“.

 

Nước Nga đã trở lại! Quả là một sự lạ! Một quyền lực siêu nhiên. Một phép lạ, chỉ có Trời mới làm được. Một sự lạ, chẳng những nó đã được tiên báo, mà còn ở phương thức đường lối chỉ dẫn thực thi Mệnh Lệnh Fatima.

 

Chính việc hiến dâng nước Nga cho Mẹ đã thực sự hoàn tất, mà ngay một năm sau, tức vào tháng 3 năm 1985, Gorbachev đã xuất hiện. Để rồi với chủ trương glasnost về việc cởi mở tư tưởng và perestroika về việc cải tổ kinh tế của ông, biến cố Đông Âu đã xẩy ra hoàn toàn bất ngờ vào cuối năm 1989, và kết thúc bằng việc Nước Nga trở lại vào ngày Lễ Giáng Sinh 25-12-1991.

 

Gorbachev, là môt trong những nhân vật chủ chốt của Khối Cộng Sản Liên Bang Xô Viết, và của khối Đông Âu nói chung, là một lãnh tụ Cộng Sản đã triều kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lần thứ nhất ngày 1-12-1989, cũng xác định là việc xụp đổ CS Đông Âu chủ nhân chính là Đức thánh Cha Gioan Phaolô II.

 

Nếu nước Nga trở lại đúng như Bí Mật Fatima tiên báo như thế, thì chính Fatima phải là một sự lạ hơn nữa. Bởi vì, sự lạ Fatima không phải chỉ chấm dứt khi nước Nga trở lại, mà là mở màn cho nhân loại càng thấy rõ hơn: Fatima chính là một Dấu Chỉ Thời Đại Cứu Rỗi cho toàn nhân loại, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta.

 

Vào Thứ năm, ngày 25-9-2008, lúc 4giờ 11 phút, tổ chức Việt Cộng quận Hoàn Kiếm, đã „tịch thu“ tượng Đức Mẹ Sầu Bi và tất cả những đồ thờ bên khu đất 42, trong toà khu Khâm sứ. Cộng Sản công khai nhốt Mẹ vào thùng xe mang biển số 30 F 4148. (Ai biết xe này, nhớ mà theo dõi! Rồi những gì sẽ xẩy đến cho họ? Đây, không phải lời nguyền rủa, nhưng là sự khuyên răn. Đừng bao giờ phạm sự Thánh!)

 

“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam!“

 

Không phải đến bây giờ mẹ mới đoái thương xem nước Việt Nam. Mẹ đã thương yêu dân tộc Việt Nam, khi Mẹ hiện ra tại La Vang vào tháng 8 năm 1789. Mẹ hiện ra còn hứa rằng: „Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhậm lời chúng con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện“.

 

Không phải xưa, mà chính ngày hôm nay, trong giòng văn minh tân tiến của nhân loại, những kẻ khủng bố gian manh CS đã bắt chính mẹ, chúng bắt Mẹ làm con tin!

 

“Con ơi, mẹ bảo con này,

cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

 

Ban ngày, ban nhựt như vậy, mà chúng còn cướp Mẹ công khai được. Đấng Thánh chúng còn không kính trọng khiêng nể, thì thử hỏi cha mẹ ông bà của chúng, chúng sẽ có những hành vi ra sao nữa? Một quân binh cướp phá!? Chúng bắt cóc Mẹ Maria, chúng cướp Mẹ thật vô tư!

 

Kết luận

 

· Việc đọc Kinh Mân Côi hằng ngày chính là Sứ Điệp Fatima đích thực nhất, trọn vẹn nhất và dễ dàng nhất.

 

· Đúng thế! Quyền lực cứu độ con người là Đức tin chứ không phải là phép lạ: “Đức tin của con đã cứu con”. (Luca 7, 50; Lc 17, 19; 18, 24 và Mk 5, 34; 10, 52). Bởi thế, nếu không có đức tin, thì dù phép lạ có xẩy ra họ cũng không tin, không chấp nhận: “Nếu họ đang không nghe Moisen và các tiên tri thì cho dù kẻ chết có hiện về, họ cũng sẽ không tin.” (Lc 16, 31). Trong công cuộc đòi hỏi Công Lý và Hoà Bình chống lại tập đoàn lưu manh xảo trá Việt Cộng, chúng ta phải có đức tin, trông cậy thật sự và tuyệt đối vào Thiên Chúa, tin vào ơn phù trì và lời cầu bầu của Đức Mẹ, thì chúng ta tin phép lạ sẽ xẩy ra.

 

· Cộng Sản hãy dừng tay! Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa! Đùng hàm hồ phạm sự Thánh! Kẻ nào xúc phạm đến Người sẽ không được cứu rỗi.

 

· Lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bằng qua việc cầu kinh Mân Côi Hằng Ngày, như Mẹ Maria lần nào hiện ra ở Fatima, tất cả sáu lần, đều nhắc nhở việc này.

 

· Ngày 21 tháng 10 năm 2006, Đại Lễ Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La-vang, trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Tham dự Đại Lễ, có sự tham dự của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa, Cựu Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể, Đức Cha Mai Thanh Lương, cùng có mặt tham dự của trên dưới 150 Linh Mục Việt Nam từ Âu Mỹ và trên 15.000 Giáo dân đến từ khắp các Cộng Đồng trên nước Mỹ. Có phải Giáo Hội Việt nam đã dâng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội?! (Một hộp xương Thánh của 14 Thánh Tử đạo Việt Nam, đại diện cho 117 Vị Thánh Tử đạo, được đặt trong bàn thờ Dâng Kính Các thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

Giáo Hội Việt Nam có cần thiết dâng nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nữa không?

 

Thời thế địa lợi đã nhân hòa?!

 

“Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám, chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc Bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan.

 

“Mẹ ơi! Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an”.

 

“Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám.… Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam ………..”

 

(Đức Quốc, thứ bảy, ngày 27-9-2008).

 

Hậu bút:

 

Tài liệu về Biến cố Fatima, chúng tôi dựa theo các sách của Linh Mục Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/dinhxuanminh/ME%20OI%20DOAN%20THUONG%20XEM%20NUOC%20VIET%20NAM%20….htm

Advertisements

September 28, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] “MẸ ƠI! ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM…..“ […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 2, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: