Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

LẤY LẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT Là Chuyện Phải Làm Trước Nhất Của Toàn Dân Việt

LẤY LẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT Là Chuyện Phải Làm Trước Nhất Của Toàn Dân Việt

Trong công việc Bảo Vệ Tổ Quốc, toàn dân Việt có trách nhiệm và bổn phận như nhau. Nhưng đặc biệt, người Lính, khi khoác quân phục với bất cứ cấp bậc nào, trước bàn thờ Tổ Quốc, đều hiểu là họ có bổn phận bảo vệ Tổ Quốc bằng mọi giá, kể cả sinh mạng và phục vụ Tổ Quốc, Dân Tộc suốt cả cuộc đời của họ. Trong mọi hoàn cảnh, thời thanh bình cũng như thời chiến tranh, nhiệm vụ Bảo Vệ Tổ Quốc không bao giờ tan biến đi hay thay đổi. Đào ngũ là một tội nặng của một quân nhân, chỉ thua tội Việt gian, hay phản quốc.

Ngày nay, với sự xâm lăng, cưỡng chiếm Tổ Quốc Việt của tập đoàn Việt gian cộng sản, tay sai của đế quốc đỏ, Tổ Quốc Việt của chúng ta đã và đang lâm nguy. Bổn phận Bảo Vệ Tổ Quốc của mọi con dân nước Việt phải được nhắc nhở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước bằng mọi phương tiện, mọi thời, mọi lúc.

Và để thành công trong công việc Bảo Vệ Tổ Quốc Việt, chúng ta phải làm nhiều việc… Và nhiều nhóm, đoàn thể, cũng như tổ chức đã hoạt động trong âm thầm hay dưới nhiều danh xưng như phục quốc, canh tân, đoàn kết, dân chủ, phục hưng, phục hoạt, hưng việt, nhân chủ, đổi mới, đấu tranh, ( và buồn cười nhất như ) hoà hợp hoàn giải, xoá bỏ hận thù, giao lưu, hợp tác, liên hệ …. hầu như chưa có một tổ chức nào thực sự nêu rõ vấn đề cũng như nhắc nhở toàn dân Việt hàng ngày, hàng giờ cái việc phải làm đầu tiên trong công cuộc Bảo Vệ Tổ Quốc của ngày hôm nay là : Lấy lại Đất Nước Việt từ tay tụi Việt gian công sản.

Thưa, đúng là như vậy: Phải lấy lại Đất Nước Việt từ tay tụi Việt gian công sản, rồi sau đó mới canh tân, mới hưng Việt, mới phục hoạt, mới phục hưng…. Chứ còn canh tân, hưng Việt, phục hưng, phục hoạt …. khi bè lũ Việt gian cộng sản còn thống trị cả nuớc bằng mọi thủ đoạn dã man nhất của loài bán nước bán dân thì có khác gì đi làm tôi mọi cho chúng nó để mang tiếng nhục muôn kiếp của kẻ phản quốc của đồ hại dân.

Thưa, nói là chưa thấy có tổ chức nào nêu lên vấn đề phải lấy lại Đất Nước Việt từ tay tụi Việt gian công sản … cũng không hẳn là hoàn toàn đúng, vì ngoài nhiều cá nhân thì trong quá khứ gần đây ( trên dưới một năm nay – khoảng tháng 7 đến tháng 11 năm 2007 – ) ít nhất thì cũng có một tổ chức ( hình như với danh xưng là Lý Tưởng Việt ) do một số Anh Chị Em quân nhân thuộc QLVNCH và rất nhiều các Em, các Cháu trẻ tuổi lãnh đạo, đã nhắc đến vấn đề cần thiết và ưu tiên MỘT phải thực hiện là: Lấy Lại Đất Nước Việt Cho Người Việt ( từ tay tụi Việt gian cộng sản ) và Lấy Lại Quyền Làm Người Cho Người Việt .

Thưa, tôi nghĩ phải như vậy. Trước tiên, và càng sớm càng tốt, chúng ta, toàn dân Việt trong nước cũng như ở hải ngoại cùng một lòng Lấy Lại Đất Nước Việt Cho Người Việt (từ tay tụi Việt gian công sản ) và Lấy Lại Quyền Làm Người Cho Người Việt….

rồi sau đó có canh tân, phục hưng hay phục hoạt, hưng Việt hay hoà giải gì gì đó …. sẽ được chính phủ đại diện cho dân thực hiện. Cũng như công việc canh tân, kiến thiết, phục hưng phục hoạt làm hưng thịnh đất nước và nòi giống Việt sẽ đi sau cuộc cách mạng ( lật đổ tụi Việt gian cộng sản ) của Dân Tộc Việt .Chứ còn canh tân, phục hưng, phục hoạt đất nước dưới quyền của bè lũ Việt gian phản quốc đã và đang bán nước, bán dân … chỉ mang nhục vào thân, làm tủi hổ Ông Bà Cha Mẹ và không sớm thì muộn cũng ( nhẹ thì ) mang tiếng lỏng óc, thiếu thông tin, bưng bô , đội đĩa, theo voi hít bã mía … ( nặng thì ) đồ phản dân hại nuớc, đi làm tay sai cho bè lũ phản quốc.

Ôi! không có cái nhục nào bằng cái nhục là đồ Việt gian, không có cái tội nào nặng bằng cái tội phản quốc.

Mong mọi người cùng suy tư để cùng nhau thông tin, quảng bá và chia xẻ cùng mọi đồng bào đang sống trong nước cũng như ở hải ngọai.

Trân Trọng.

Nguyễn Nghĩa.

Một Người Lính

Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà ( LLQNVNCH )

http://www.hon-viet.co.uk/NguyenNghia_LayLaiDatNuocViet_LaChuyenPhaiLamTruocNhatCuaToanDanViet.htm

Advertisements

October 8, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] LẤY LẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT Là Chuyện Phải Làm Trước Nhất Của Toàn Dân Việt […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 8, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: