Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Thư của nhà báo Hoàng Dược Thảo gửi nhà văn Phan Nhật Nam

Bênh Nguyễn Chí Thiện, nhà văn Phan Nhật Nam bị Đào Nương Hoàng Dược Thảo đặt vấn đề “danh dự của nhà văn miền Nam”

LÊ LA tổng hợp

Trong phe bênh Nguyễn Chí Thiện, người nỗ lực lên tiếng, vận động mạnh mẽ nhất là nhà văn Phan Nhật Nam. Người ta không lạ về chuyện Phan Nhật Nam bênh vực Nguyễn Chí Thiện, vì dù sao, hai ông cũng là “đồng chí” của nhau từ hồi ở tù chung (trong nước), được cùng lãnh giải thưởng Quốc Khánh do Mặt trận tặng trước đây, và bây giờ ra hải ngoại thì ở cùng nhà, làm việc cùng một môi trường chống cộng để kiếm sống. Ông Phan Nhật Nam bênh ông Nguyễn Chí Thiện một cách công khai, hùng hồn trên nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài SBTN. Người phản ứng mạnh với Phan Nhật Nam là bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, chủ bút/chủ nhiệm hệ thống báo Saigon Nhỏ. Mới đây, trong số báo 34 ra ngày thứ Năm, 2 tháng 10, 2008, bà Hoàng Dược Thảo đã đăng lá thư bà viết cho ông Phan Nhật Nam, đặt vấn đề “danh dự của một nhà văn miền Nam và của một sĩ quan QLVNCH”. Nội dung lá thư như sau:

“Thư của nhà báo Hoàng Dược Thảo gửi nhà văn Phan Nhật Nam

Anh Nam,

Có nhận thư của anh lên tiếng giùm ông Nguyễn Chí Thiện do họ chuyển tới email cho Hoàng Dược Thảo.

Nếu ông Nguyễn Chí Thiện đã có “bản chánh” do “bên Anh” như vậy anh nên bảo ông Nguyễn Chí Thiện nhận lời mời của Hoàng Dược Thảo làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trước công chúng với sự tham gia của truyền hình, báo chí và công chúng.
Sau đó, “nghi án” này sẽ chấm dứt. Tại sao Nguyễn Chí Thiện không lên tiếng mà nhà văn Phan Nhật Nam lại phải lên tiếng nói cho ông ta. Oâng ta không muốn đối thoại với nhà báo, người dân nghi ngờ sự giả, thật thì ông ta đối thoại với ai, tranh đấu cho ai?
Oâng Nguyễn Chí Thiện là gì mà khinh miệt và sai các ông nhà văn như Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Bích lên tiếng cho ông ta như thế. Danh dự của một nhà văn miền Nam, một sĩ quan QLVNCH của các ông cất đi đâu rồi?

Nhà văn Phan Nhật Nam nên lấy bài của tác giả Triệu Lan đăng trên Sàigòn Nhỏ và hỏi ông Nguyễn Chí Thiện là tại sao ông ấy lại nói dối nhiều như thế? Tại sao cùng một dữ kiện mà ông ấy lại trả lời 5, 3 thời điểm khác nhau? Sàigòn Nhỏ là một cơ quan ngôn luận nêu lên thắc mắc về một nhân vật. Đúng hay không đúng sao không dám trả lời mà những người như Phan Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Bích phải chạy vòng vòng để cải chánh?

Oâng Giân, anh ông Nguyễn Chí Thiện hay những bạn tù của ông Nguyễn Chí Thiện không đủ tư cách để xác định ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Vô Đề. Nhà văn chống cộng Phan Nhật Nam hãy tự hỏi: một người chửi Việt cộng như tác giả tập thơ Vô Đề mà Việt cộng để cho sống sót và ra hải ngoại chửi chúng tiếp mười mấy năm qua. Tư cách gì mà ông Giân trước 1975 ra miền Bắc hai lần để thăm gia đình? Hãy hỏi ông ta điều này và bảo đó là câu hỏi của Hoàng Dược Thảo.

Chúng ta là người cầm bút chỉ nên nhìn về khía cạnh văn học. Một người nói dối như cuội và sáng tác ra Hạt Máu Thơ không thể là tác giả của tập thơ Vô Đề. Nhà văn Phan Nhật Nam ít ra cũng nhận thấy điều này. Đào Nương viết về điều này từ năm 2003. Trừ khi ông Phan Nhật Nam không hề đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện hay thơ Vô Đề.
Thế kỷ 21 rồi. Đừng làm việc theo cảm tính mà hãy nhận xét theo sự kiện. The facts speak for itself.

Cuối cùng, anh Nam nên khuyên ông Nguyễn Chí Thiện chấp nhận cuộc giảo nghiệm chữ viết trước công chúng do Sàigòn Nhỏ đề ra thay vì chạy cờ cho Nguyễn Chí Thiện vòng vòng như vậy.

Vàng thật thì có gì mà sợ. Chỉ sợ khi là của giả thôi.

Hoàng Dược Thảo”

http://www.hon-viet.co.uk/SaiGonNho_DaoNuongGoiPhanNhatNam.htm

Advertisements

October 17, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] Thư của nhà báo Hoàng Dược Thảo gửi nhà văn Phan Nhật Nam […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 19, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: