Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Tổng Hợp Tin Tức Ngày 14 Tháng 10, 2008

Tổng Hợp Tin Tức Ngày 14 Tháng 10, 2008

Trích đăng lại từ đài truyền hình SBTN

Trong phần tổng hợp tin tức ngày 14 tháng 10, 2008 – mà chúng tôi xin mạn phép trích đăng lại từ đài truyền hình SBTN – nói về chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng đến Úc Châu. Tình trạng kinh tế suy thóai của Hoa Kỳ, và đâu là chỉ dấu cho thấy tân tổng thống Mỹ là ai khi dân Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 11 tới đây ,

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem:

http://www.youtube.com/watch?v=ICch6WQKpmY

http://www.youtube.com/watch?v=ULpZ4CrDqeU

http://www.youtube.com/watch?v=Oy4W3Xjrye4

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=1103

Advertisements

October 17, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] Tổng Hợp Tin Tức Ngày 14 Tháng 10, 2008 […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 17, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: