Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

THÁCH NGUYỄN CHÍ THIỆN

THÁCH NGUYỄN CHÍ THIỆN

Tôi thách anh cùng tôi tỉ thí

Bằng vần thơ, chữ nghĩa, văn xuôi

Muốn cuộc thi có đầu đuôi

Cộng Đồng cầm chịch, ngàn người cùng coi!

Cộng Đồng ra một đề là viết

Khoảng thời gian mười phút phải xong!

Đề tài đủ thứ phượng, long

Kinh tế, chính trị cả trong nhân quần!

Cấm không ai được gà bài hộ

Cấm phao đề kiểu Cộng lâu nay

Thơ tình, thơ đạo, thơ say

Cộng đồng giám khảo là hay lắm rồi!

Cho sử dụng thể thơ mặc ý

Nhưng nội dung phải bám chủ đề

Cộng đồng sẽ rất hả hê

Chấm bài cho biết ai về trước, sau?

Cộng đồng phải vô cùng minh bạch

Và công tâm phân tích thơ văn

Anh tài, anh chắc phải ăn

Tôi thua, tôi cũng chẳng ân hận gì!

Ưng không? Anh hứa chịu đi!

Thơ “Hoa Địa Ngục” tôi thì rất mê

Cảm phục, kính trọng khỏi chê

Chẳng riêng tôi, có bề bề dân gian!

Thua anh, tôi tặng chỉ vàng

Lương hưu có thế, trăm ngàn thì không!(1)

Thôi đừng có nói lông bông

Chịu đi, tôi báo Cộng đồng biết ngay!

16-10-2008

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

(1) Ông NCT đã đòi 100,000 đô nếu ông chứng

minh được ông là tác giả tập thơ Vô Đề.

http://www.hon-viet.co.uk/VHNT_BXTranDinhNgoc_ThachNguyenChiThien.htm

Advertisements

October 18, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] THÁCH NGUYỄN CHÍ THIỆN […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 18, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: