Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

THẰNG NÀO TỬ TẾ ?

THẰNG NÀO TỬ TẾ ?

(Bài Thơ viết vội)

Ai tử tế? Ai người không tử tế?

Hãy nhìn vào hành động sẽ thấy ngay

Chạy theo tiền, tâm địa rất quắt quay

Chạy theo Cộng, chuyên liếm trôn cho chủ!

Đất, biển mất chúng vẫn đang mê ngủ!

Triệu dân oan chúng vẫn gái với đô

Nói năng chi chúng giả trá, hồ đồ

Sao có thể gọi chúng người tử tế?

Như thằng Hồ xưa kia thực dễ nể!

Cơm nông dân, thuốc Cẩm Lệ, áo nâu

Yêu nhi đồng, chân dận dép lốp râu

Ai không nghĩ nó là thằng tử tế?

Như Lê Duẩn vốn một thằng đồ tể

Nó sinh tâm muốn cắt tiết thằng Hồ

Vì quyền lực, vì lợi nhuận, nó vơ

Ráo tất cả bao gồm trong tay nó!

Thằng Đỗ Mười chuyên thiến heo, thiến chó

Cùng Đức Anh, hai thằng liếm trôn Tàu

Thằng Trường Chinh muốn giật lấy công đầu

Tố cha mẹ, đánh, gông cùm đến chết!

Những thằng nay bênh cái thằng chết tiệt!

Chí Thiện gì? Thị Nở Chí Phèo thôi

Cộng sai mày sang hải ngoại quấy hôi

để lũng đoạn thành trì người chống Cộng!

Những thằng ngu, những thằng mù, óc rỗng!

Quay vào bênh thằng tôi tớ Cộng này

Kiếm khúc xương lê liếm tựa ăn mày

Chẳng biết nhục cái thân làm tôi Cộng!

Bọn Hà Nội càng ngày càng làm lộng

Chúng muốn giam Đức Tổng Giám mục Ngô

Hơn 700 đài, báo sủa hồ đồ

Chúng quen thói dối lừa và gian trá!

Mở mắt coi những thằng Tàu, ráo cả

Chúng xâm lăng chiếm nước Việt bây giờ!

Đừng ngu đần vọng Thái Thú, nằm mơ

Chúng bay sẽ xú danh trong lịch sử!

20-10-2008

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

Hồ Chí đánh bộ quần áo nâu hoặc kaki bốn túi, thuốc lá Cẩm Lệ để một túi để hút trình diễn và mời khách; túi kia là Philip Morris để Hồ hưởng. Hồ ăn rau muống, tép khô lấy lệ với nông dân chỉ để chụp hình đăng báo nhưng khi về Bắc bộ phủ thì Hồ có đặc táo yến sào với bồ câu cho Hồ tẩm bổ đặng hành lạc, một con quỷ dâm dục.

http://www.hon-viet.co.uk/VHNT_BXTranDinhNgoc_ThangNaoTuTe.htm

Advertisements

October 21, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

1 Comment »

  1. […] THẰNG NÀO TỬ TẾ ? […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 21, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: