Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện nằm vùng ở Mỹ

Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện nằm vùng ở Mỹ

Advertisements

October 24, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

4 Comments »

 1. […] Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Ngu… […]

  Pingback by Sự Thật Là Sự Thật - Góp Ý với Ông Phan Nhật Nam « Danchutudo’s Weblog | October 24, 2008 | Reply

 2. […] Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Ngu… […]

  Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 24, 2008 | Reply

 3. […] Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an …Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện nằm vùng ở Mỹ. Posted in Nguyễn Chí Thiện Tagged: Phan Nhat Nam, Phan Nhật Nam. […]

  Pingback by Namviet » SOFA KHÔNG ÊM Ả! | November 4, 2008 | Reply

 4. […] Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an …Phan Nhật Nam, Việt gian cộng sản tay sai bảo vệ cho tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện nằm vùng ở Mỹ. Posted in Nguyễn Chí Thiện Tagged: Phan Nhat Nam, Phan Nhật Nam. […]

  Pingback by Namviet » Phật giáo Phân hóa Trần Thanh Viết để tưởng nhớ đến Cố Đại Đức ... | November 5, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: