Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

ĐỨNG LÊN! HỠI ĐỒNG BÀO!

ĐỨNG LÊN! HỠI ĐỒNG BÀO!

Hồ giết người, vu cho người bán nước!
Đến bây giờ, y bán cả Nam quan

Bán Trường Sa, bán ráo hết giang san

Bán Bản Giốc cho kẻ thù truyền kiếp!

Chỉ một thứ mà y thật tha thiết

Là đảng y, đảng Cộng sản Việt Nam

Trăm năm nay cái đảng quá dã man

Đã trù dập, giết hại người lương thiện

Bao trí thức, nhà tu y phát hiện

Bao giai tầng địa chủ có ruộng nương

đều nhận được bản án quá tai ương

Tội phản động, ra pháp trường chịu chết!

Y giết sạch, tài sản y cướp hết

Nói rằng chia cho vô sản, bần nông

Nhưng công nhân, bần nông túi rỗng không

Y để đảng viên mặc tình thao túng!

Mười triệu người nằm xuống như sung rụng

Nỗi oan gia khí tụ bốc loà mây

Đảng viên y nay giầu có ai tày

Tỉ đô-la – Thứ tép riu cũng bộn!

Nay bọn Hán đòi cả lời lẫn vốn

Bởi xưa kia chúng giúp hắn binh lương

Hậu duệ y chỉ còn mỗi con đường

Dâng Tàu cộng cả bản đồ hoa gấm!

Tội đảng y càng ngày càng thêm đậm

Đồng bào ơi! Ta phải đứng lên thôi!

Cứu giang san như xưa trận Hà Hồi

Vua Nguyễn Huệ danh vang lừng, đại thắng!

Đòi quyền dân, lẽ đâu ta câm lặng?

Trăm triệu người muôn kiếp sẽ lầm than

Nếu chúng ta không đoàn kết, hiên ngang

Diệt tan Cộng, xây Nhân quyền, Dân chủ!!

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

http://www.hon-viet.co.uk/VHNT_BXTranDinhNgoc_DungLenHoiDongBao.htm

Advertisements

October 26, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] ĐỨNG LÊN! HỠI ĐỒNG BÀO! […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 26, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: