Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bức thư tiếng Pháp của tác giả Vô Danh của tác phẩm Vô Đề (mà điệp viên tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện không dám viết lại qua lời đề nghị của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, chủ tờ nhật báo Sài gòn nhỏ)

Bức thư tiếng Pháp của tác giả Vô Danh của tác phẩm Vô Đề (mà điệp viên tướng công an việt cộng Nguyễn Chí Thiện không dám viết lại qua lời đề nghị của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, chủ tờ nhật báo Sài gòn nhỏ):


Monsieur!

C’est au nom des millions de victimes innocentes de la dictature, déjà succombés ou subissant encore une mort lente et douloureuse dans les bagnes communistes, que je vous prie de faire publier ces poèmes dans votre pays libre. C’est le fruit de mes vingt ans de travail. La plupart en ont été créés dans mes années de détention. Je pense qu’à nous, les victimcs, il appartient plus qu’à personne d’autre de montrer au monde les souffrances incroyables de notre peuple opprimé et torturé à merci…

De ma vie brisée, il ne reste qu’un seul rêve, c’est de voir le plus grand nombre possible d’hommes prendre conscience de ce que le communisme est un grand fléau de I’humanité.

Veuillez agréer, monsieur, 1’expression de ma profonde reconnaissance ainsi que celle de mes compatriotes infortunés!


 
Dịch:

Thưa ông!

Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chính thể độc tài đã ngã gục hay còn đang phải kéo dài cái chết chậm chạp và đau đớn trong ngục tù cộng Sản. Tôi xin ông vui lòng cho xuất bản tập thơ này tại phần đất tự do của quý quốc. Đây là kết quả của hai mươi năm làm việc của tôi. Phần lớn được sáng tác trong những năm dài bị giam cầm. Tôi nghĩ rằng không phải ai khác mà chính chúng tôi, những nạn nhân, có trách nhiệm phải phơi bày cho thế giới thấy sự khổ nhục không thể tưởng tượng nổi của dân tộc tôi còn đang bị áp bức và hành hạ thẳng tay…

Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một ước mơ, đó là được thấy nhiều người hơn nữa trên thế giới ý thức rằng Cộng Sản là một đại họa khủng khiếp cho nhân loại.

Xin ông nhận nơi đây lòng biết ơn xâu xa của tôi cũng như của đồng bào bất hạnh của tôi.

 
(Bức thơ không ký tên.)

 

http://www.take2tango.com/?display=5289

Advertisements

October 30, 2008 - Posted by | Uncategorized | , ,

1 Comment »

  1. […] Bức thÆ° tiếng Pháp của tác giả Vô Danh của tác phẩm Vô Đề (mà điệp viên tÆ… […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 30, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: