Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

GIÁO HỤI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHỨT” KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI – Trương Minh Hòa –

GIÁO HỤI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHỨT” KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI – Trương Minh Hòa –

THÔNG BẠCH.

GIÁO HỤI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHỨT” KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI.
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH VIỆN KIỂM SÁT PHẬT TỬ NHÂN DÂN HẢI NGOẠI
và VIỆN CHỦ VIỆN HOẰNG BẠC NHÂN DÂN HẢI NGOẠI.

Nam Mô A Ka Mã tấu.
Kính gởi” tàn thể” chư tôn công đức và thiện nam tín nữ xa gần, ta bà thế giới hải ngoại.

Sau đại lễ” PHÁT ĐẠN” năm 2008, tổ chức thành công mỹ mãn tại Việt Nam, được sự” nhất trí” của cơ quan UNSECO, Liên Hiệp Quốc, dưới sự chủ trì, chỉ đạo của thủ tướng” không người lái” và ban chấp hành trung ương đảng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cùng với các chư tôn công đức” Phật Giáo về nguồn, luồn trôn Pác Pó” tề tựu tại Hà Nội. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin loan truyền rộng rải trong giới Phật tử và nhân dân nước ngoài với ” mục đích yêu cầu” nhằm đánh phá một cách có hệ thống, có chủ trương, âm thầm và công khai tác động vào cái tâm của nhiều Phật tử thuần thành, và làm cho chư tôn công đức giao động, không có lợi cho việc tu học và con đường giải thoát khỏi kiếp luân hồi, xuất phát từ” những âm mưu diễn biến của các thế lực vô minh do bọn phản động nước ngoài” gây quan ngại, xôn xao cho tăng ni Phật Tử thuần thành hải ngoại, gây tác hại cho đạo pháp và” xã hội chủ nghĩa”, gây phương hại đến con đường giải thoát sau khi” đất nước ta hoàn toàn độc lập, giải phóng, thống nhất” và cụ thể hơn hết là ảnh hưởng cực kỳ tai hại đến” việc đãnh lễ, cúng dường, công quả chất lượng cao” của Phật tử thuần thành, muốn thi đua công đức,” bồi dưỡng” đạo pháp trong tinh thần:” qui ỷ đảng, quy y bác, qui y tăng”.

Những thế lực vô minh cho là có một số tăng sĩ thuộc” tăng ni HẢO HÁNG, HẢO TIỀN” đã” TIẾM DANH” và tiếng đời dị nghị là” MẠO DANH”, nên giáo hội chúng tôi cần phải minh định thành phần nhân sự và lập trường, đạo pháp nhằm tránh sự ngộ nhận trong hàng ngũ Phật Tử, có phương hại đến” số tiền cúng dường” giảm rất nhiều chỉ sau thời gian ngắn. Tục ngữ có câu:” có thực mới vực được đạo” nên người xuất gia cũng cần phải có tiền để ăn, ở, du lịch và nhiều chi tiêu khác, như đi” tịnh thất” hàng năm của ngài đại lẽo hề thượng Thích Phước Ghệ trong suốt hơn 15 năm sang Mỹ” hành lạc”, có như vậy mới” thanh tâm trường an lạc” mà có vững tin thần hướng dẫn chúng sanh để tìm đường trở về Bến Giác. Đúng vậy, ngài đại lẽo hề thượng Thích Giác Nhôm, hổn danh là Ất Cái Vồn từng in trên cuốn lịch rằng:

” Thiện Nam, tín nữ nơi nơi.
Tiền mà nhận được, thầy MEO tới liền”.

Một điều cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Giáo Hụi là: tài sản của Giáo Hụi đã được Phật tử cúng dường, thi đua công đức, công quả từ lâu nay tạo nên những tự viện” hoành tráng” đáng giá bạc triệu Mỹ kim, đang bị những” thế lực vô minh” đòi lại. Họ là những người muốn gây nên” nghiệp báo” tạo nên” quả nghiệp”và nhiều kẻ gom lại thành” Cộng nghiệp” dẫy đầy, làm phương hại đến uy tín của chư tăng công đức. Xin được có đôi lời nhắn nhủ những thế lực vô minh là: bất ai dám đụng tới chư tăng, công đức như: nói xấu, nói lén, châm biếm, làm hại đến sự tu tỉnh của các chư tăng, ngăn cản đến lòng thành của thiện nam tín nữ mang tiền đến cúng dường… đều phải bị quả báo đời sau, chết xuống âm ty cắt lưỡi, chặt đầu, cưa hai, nấu dầu, mổ bụng dồn trấu, chặt đầu bằng mả tấu, bắn nát người bằng súng A K, đập đầu bằng búa, chôn sống như trong trận tết Mậu Thân ở Huế….sau nầy đầu thai làm con trùng, dế, sâu bo, giòi…nhiều kiếp, chưa chắc trở lại thành người. Nếu không tin cứ đến các tự viện hỏi các chư tôn công đức thuộc giáo hụi sẽ biết rõ hơn thế nào là luật nhân quả, luân hồi.

Trong tinh thần” đạo pháp phi chính trị” dù người đời ban cho tăng ni, chư tôn công đức là” lãnh đạo tinh thần”, cho nên chư tôn công đức cùng nhau” nhất trí” gọi danh xưng mới cho phù hợp với” tình huống khẩn trương thời thượng” là: Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại, sau nhiều ngày” hội ý” cùng với các chư tôn công đứt…” họng”, trong một đại hội tại sở thú Hà Nội, tề tựu các chư tôn, công đứt họng trong vào ngoài nước, các chư tôn” VỀ NGUỒN” và các chư tăng được các tự viện bảo lãnh sang tu học, sau khi tốt nghiệp viện đại học Công An, khoa tôn giáo, cùng nhau” nhất trí” ra thông báo cùng toàn thể Phật Tử, chư tôn thuộc Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt” Không Người Lái” Hải Ngoại với thành phần chư tôn lãnh đạo, được toàn thể đại hội đề cử trong tinh thần” dân chủ tập trung” và Phật Giáo gắng liền với xã hội chủ nghĩa. Xin được nói thêm là Giáo Hụi PGVNTN”KNL” HN đã có một” lực lượng đặc công Đỏ trong hàng ngũ Phật giáo” với hơn 2 ngàn tăng ni, tương đương với” một lữ đoàn bộ binh” được các chư tôn” về nguồn” và các” cơ sở nằm vùng núp bóng tử bi” bảo lãnh từ Việt Nam trong nhiều năm qua, nhờ biết khai thác và lợi dụng luật di trú của các nước” Tây Phương Cực Lac”, là bước chuẩn bị để thống nhất tất cả các giáo hội còn nằm ngoài” Mặt Trận Tổ Quốc” ở hải ngoại, mà từ nhiều năm qua, các chư tôn trụ trì bàn giao dần dần các tự viện, chùa do người tỵ nạn đóng góp xây dựng” trong vòng trật tự”. Các chư tăng công đức từ Việt Nam sang, được đào tạo rất kỷ về khả năng hành đạo, gián điệp, nằm vùng, ngụy trang, nên có thể hoạt động bất cứ tự viện” tình huống” nào ở bất cứ nước Tây Phương; tất cả đều tốt nghiệp từ Viện đại học công an, khoa tôn giáo học, là những” trí thức Phật giáo” có ít nhất là văn bằng phó tiến sĩ trở lên, nên tất cả các chư tôn công đức nầy đều được ghi vào bia đá tiến sĩ tại Việt Nam.

1-Ban lãnh đạo điều hành gồm có:

-Giáo Hụi Chủ, kiêm” chủ hụi” là Đại Lẽo Hề Thượng THÍCH DIÊM TÁNH, tức là tỳ kheo THÍCH DANH-TIẾM hay là THÍCH TIẾM DANH. Tiến sĩ viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lenin, viện sĩ viện hàn lâm Móp Cu ( Trường đại học công-Nông), thành viên Mặt Trận Tổ Quốc Viêt Nam.
-Phó giáo hụi chủ: Đại Lẽo hề thượng THÍCH MẠNH-DAO, tức là tỳ kheo THÍCH MẠO-DANH. Viện sĩ viện điều nghiên tôn giáo” vô thần”, nguyên trụ trì chùa hang Pác Pó.
-Tổng thư ký: thượng tóa THÍCH CÔNG VĂN, tiến sĩ trường chính trị Nguyễn Ái Quốc.
-Thủ quỷ: tiến sĩ Phật Giáo, tốt nghiệp viên đại học Ta Bà Thế Giới, Thượng Tóa THÍCH MỸ KIM, tức là tỳ kheo THÍCH ĐÔ LA.
*-Ban điều hành gồm có:
-Thượng tóa THÍCH CÔNG AN, thủ trưởng vụ Hộ Pháp và an ninh nội chính khối nhân dân Phật Tử hải Ngoại, đặc trách điều tra và khủng bố tinh thần bằng luật luân hồi, nhân quả.
-Thượng Tóa THÍCH LẠC QUYÊN, vụ trưởng vụ Từ Thiện và xã hội, đặc trách quyên góp tiền cứu trợ của” bọn phản động nước ngoài”mang về làm giàu cho đảng.
-Đại Đứt THÍCH QUẢN GIÁO, vụ trưởng vụ Tuyên Huấn Giáo Hụi, đặc trách tuyên truyền, in ấn và phát hành tài liệu.
-Đại Đứt THÍCH LẾU LÁO, vụ trưởng vụ Thông Tin Báo Chí ( chóe). Tiến sĩ khoa Huênh Hoang, sắp được mời làm giảng viên trung tâm văn hóa Ông Nghè Tháng Tám hải ngoại.
-Vụ Trưởng vụ Cư Sĩ trừ bị tại” sòng bạc và động nàng tiên mây trắng” là Cư Sĩ BÙI NGỌC HÀNH, tức là tỳ kheo THÍCH GIÁ RAI; phó vụ trưởng là tiến sĩ Phật Học, phân khoa viện nghiên cứu Mác Lenin Hà Nội, cư sĩ TRẦN QUANG NGHỊCH, nguyên là một đại đức. Được biết hai vị cư sĩ nầy được đại hội nhất trí bổ nhiệm vì có nhiều công đức trong hàng ngũ” lưu manh Phật Giáo” hải ngoại. Nhiệm vụ sau nầy của nhị vị là thực hiện” văn phòng Viện phá đạo Hải Ngoại”.
-Giao Tế và điều phối: Ni sư THÍCH NỮ GIAO LIÊN, nguyên trưởng tổ giao liên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975, tốt nghiệp bằng tiến sĩ Ngụy trang học tại trường đại học U Minh Thượng.
-Thanh Niên: Đại đứt THÍCH ÁI HOA, tiến sĩ sinh hoạt, thể dục thể thao, giải trí tại Viện đại học thể dục thể thao Hà Nội. Nguyên là bí thư thành đoàn thanh niên Phật Tử Hồ Chí Minh.

2-Lập Trường: trước sau như một, không bao giờ thay đổi, dù cho chuông có thể bể, mỏ có thể rè, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
-Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại lấy đạo pháp gắng liền với xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác Lenin làm nền tảng để tu học, phát huy đạo pháp cho được trường tồn, nhằm xây dựng một giáo hụi vững mạnh, dùng dẫn dắt CHÚNG SANH ( nếu là tín nữ) thành CHÚNG ĐẺ, cùng” dắt tay nhau theo tấm bản chỉ đường của Đức Đại Gian Ác Hồ Chí Minh” tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến” Niết Bàn Cộng Sản” mà không cần” kinh qua” thời kỳ quá độ tu hành như tất cả các môn phái khác.
-Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại là bộ phận độc lập, không thể tách rời khỏi Ủy Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, được các chư tôn công đức, có lòng đối với đạo từ bi, thành lập tại hải ngoại sau hơn 2600 năm Đức Phật đản sinh và khai sáng đạo, dựa theo tinh thần” hòa hợp hòa giải” giữa thiện và ác, tức là không phân biệt chánh-tà, hể ai có tấm lòng tu học là được chấp nhận để cùng nhau dẫn dắt tới Niết Bàn Cộng Sản. Do đó giáo hụi không có chút gì quan hệ” hữu cơ” với bất cứ giáo hội trong nước nào, nên chắc chắn 100 % trực thuộc sự chỉ đạo của giáo hội Phật Giáo Việt Nam do Hề Thượng Thích Trí Tịnh, Thích Thanh Từ, đại đứt ( họng) Thích Nhật Từ…lãnh đạn và được sự cố vấn tối cao của nhị vị” đại trí điếm thúi Phật Giáo” là ngài THÍCH TRÍ XIÊU và THÍCH TỆ SĨ. Giáo Hụi không gọi danh xưng đản sinh Đức Phật là kỷ niệm ngày PHẬT ĐẢN, nhưng gọi là ngày lễ PHÁT ĐẠN; cũng giống như đảng Việt Tân, không chấp nhận ngày 30 tháng 4 là QUỐC HẬN, nhưng được gọi với danh xưng là” DIỄN HÀNH CHO TỰ DO”. Cho nên, ngày lễ Phát Đạn hàng năm cũng được tổ chức, dưới sự chủ trì của đảng và nhà nước, nhằm củng cố mối quan hệ” hữu cơ” giữa đảng và giáo hụi trong tinh thần hợp tác, tương kính như” răng với môi” hay như” tương với chao”, đời đời bền vững, trong tinh thần” lao tư lưỡng lợi” để đưa Phật Giáo Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến” phồn vinh”..

-Giáo Hụi chúng tôi chỉ quan hệ” hàng ngang” với giáo hội do huề thượng Thích Quảng Độ trong nước lãnh đạo nếu thấy thích, không ai có quyền ràng buộc và không có” chế độ” hổ trợ nếu giáo hội trong nước đứng lên đòi tự do tôn giáo, gây mất trật tự an ninh, có ảnh hưởng đến việc tu hành giải thoát của chúng sanh và các chư tăng ni công đức khác. Do lập trường phi chính trị, nên chư công đứt ( họng) đứng ngoài, chỉ lo tu học và thu tiền, du lịch, hưởng thụ mà thôi.

-Tài sản: Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại luôn luôn giác ngộ chân lý của đức Phật là:” xem cõi đời là cõi tạm” nên chỉ giữ chùa dùm cho bá tánh, nhưng tên chủ quyền các ngôi chùa thì nên để cho các chư tôn công đức đứng tên” dùm” theo đúng như tinh thần của” bổn sư Hồ Chí Minh vĩ đại” là: tiền xây dựng và tài sản nhà chùa do bá tánh đóng góp, chư tôn công đức quản lý, dưới sự lãnh đạo của Đức phật từ bi. Bất cứ đóng góp nào, nhất là đóng càng nhiều tiền, thì đức Phật ghi nhận công đức, kiếp sau sẽ trả lại bằng mười lần qua, như câu tục ngữ:” ăn khế trả vàng, may túi ga gang”, nên Phật tử không bao giờ sợ mất tiền; đầu tư vào chứng khoán có ngày bị khủng hoảng kinh tế là trắng tay, còn đầu tư vào công đức là đời sau được hưởng, đức Phật rất công bằng, luôn ghi nhận công đức được thể hiện cụ thể qua những đóng góp tiền cúng dường. Cửa chùa luôn mở rộng, chư tôn công đức không phân biệt bất cứ loại tiền nào của các nước thuộc thế giới” Tây phương cực lạc” như đồng Mỹ, Úc, Gia kim, Yen, Euro….chỉ trừ đồng tiền có in hình Hồ Chí Minh là các tự viện không muốn nhận, vì lý do là:” giấy bạc nhiều mà giá trị chẳng bao nhiêu”, ngay cả chư tôn công đức còn không chấp nhận, thì đức Phật cũng không” hồ hởi phấn khởi” ghi nhận công đức.

-Tiền cúng dường: Chư tôn công đức là những bậc đại giác đại ngộ, không bao giờ có tà ý tham lam, là giới cấm, nên hàng tháng, tất cả số tiền cúng dường trong các thùng Phước Sương tại các tự viện trong giáo hụi được đổ ra công khai, dưới sự chứng minh của các chư tôn, phật tử vào ngày rằm. Tiền được đựng trong rổ, mang ra chánh điện, sau khi đãnh lễ, tụng kinh thỉnh cầu đức Phật, thì chư tôn” trực ban” tung rổ tiền lên cao, dành ưu tiên cho Đức Phật lấy trước, phần còn lại rơi xuống đất là thuộc về chư tôn công đức được hưởng, là phần ban phước của Đức Phật dành cho những đứa con Phật, thí phát quy y, nguyện suốt đời đi theo con đường đức Phật, là đúng theo triết lý cao siêu:” tu nhất kiếp, hưởng nhất thời”.

Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại luôn chủ trương lấy tu hành, lấy” đạo đức cách mạng” và con đường giải thoát khỏi kiếp trầm luân khổ ải, theo gương” Hồ Chí Minh đại ác” trong việc tu hành, sau khi ngài cùng với 24 đồng chí, tìm chân lý Cộng Sản, đắc quả” quỷ vương” ở dưới” gốc cây đa Tân Trào”, và dựng nơi” tu thiền” tại hang Pác Pó, ngài đã hết lòng dẫn dắt CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ trong suốt cuộc đời hiến dâng cho đạo pháp và hưởng lạc, nên ngài được nhiều người tin là” suốt đời không có vợ con chính thức” chỉ có” DE FACTO” thôi; con của ngài chính là” con quỷ vương” khắp nơi, tiếp tục đi theo con đường của ngài. Công đức của ngài trở thành” cứt đông”, nên con đường BÁC ĐI là BI ĐÁT, là để cho” nhân dân trả quả” hảy ráng” khắc phục” bất cứ sự đàn áp của công an, để trả quả cho tiền kiếp và kiếp sau được giải thoát khỏi kiếp trầm luân.

Thông bạch nầy là” báo cáo cụ thể” về Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt” Không Người Lái” Hải Ngoại để cho các chư tôn, công đức, du hý tăng, dâm tăng, tham tăng, ác tăng, kiêu tăng, thầy cúng, thầy tụng…. được thanh tâm trường an lạc và khoái lạc và cũng nhằm đánh tan những nguồn tin của các thế lực vô minh, luôn luôn tìm cách gây hoang mang cho Phật tử, gây thiệt hại cho số tiền cúng dường của bá tánh.

Nam Mô Chí Minh đại ác.
Nam Mô A Ka Mã Tấu.
Nam Mô đại từ, đại bi, đại bác, cành nông, súng cối, hỏa tiển, pháo binh, súng lục, súng trường, đại liên, lựu đạn, A K……quỷ vương Hồ-Mác.

Chứng minh tại NHỊ NON NHẤT TRỤ TỰ ( tức là CHÙA HAI HÒN, MỘT CỘT) ngày rằm tháng 11 năm 2008.

Thay mặt văn phòng điều hành Viện Kiểm Sát Nhân Dân Phật Tử, Viện Chủ Viện Hoàng Bạc Giáo Hụi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” Không Người Lái” Hải Ngoại.
Đại Lẽo Hề Thượng THÍCH DIÊM TÁNH, tức là tỳ kheo THÍCH DANH-TIẾM hay THÍCH TIẾM DANH.

( Thông bạch nầy được gởi đến các cơ quan truyền thông nhờ phổ biến, nếu không tìm ra được chư tôn công đức nào ghi trong thông bạch, thì đừng THÉC MÉC, coi là thông bạch dỏm; các cơ quan nào thông tin, cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất cứ những than phiền nào).

THƠ LÁI ÂM.
BỐN BÀI THƠ” CẢNH GIÁC” VỀ BỐN TÔN GIÁO TẠI VN.

THỨC NHÓNG chừng nào THỐNG NHẤT đây?
PHÁO GIẬT lòng ai, PHẬT GIÁO nầy?
TIỀN THU lắm kẻ TU THIỀN dạy.
NIẾT BÀN, hỏa ngục, NÀNG BIẾT hay?

CAO GIỐNG đạo Trời, CÔNG GIÁO hay.
ĐỨC CHA học rộng ĐA CHỨC, tài.
THƯỜNG ĐÁNH Satang, THÁNH ĐƯỜNG sạch.
THIÊN CHÚA chẳng hề THUA CHIẾN đây.

CÀI ĐAU, xót dạ đại CAO ĐÀI.
THIÊN NHẢN, dập vùi, THẢN NHIÊN ai?
CẢ ĐỘNG cữu trùng đài, CỘNG ĐÃ.
ĐẠI ĐẠO Tam Kỳ ĐẠO ĐẠI đây.

ĐẦY THỨC lòng ai, có ĐỨC THẦY.
ĐẠP PHÁO xông pha ĐẠO PHÁP hay.
THÔN MIỀN an lạc THIỀN MÔN ấm.
TỔ ĐÌNH vây bủa, TỈNH ĐỒ say?

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

November 7, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] GIÁO HỤI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHỨT” KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI … […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | November 7, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: