Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Góp Ý Cùng Luật Sư Đỗ Thái Nhiên Qua Bài Viết “Anh Không Chết”

Góp Ý Cùng Luật Sư Đỗ Thái Nhiên Qua Bài Viết “Anh Không Chết”

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Ý kiến cuả một số vi hữu trên các diễn đàn yahoo về vấn đề ai là tác giả cuả tập thơ Vô Đề chung quanh nghi án ông Nguyễn Chí Thiện như vậy đã quá đủ. Không cần tốn thì giờ thêm cho câu chuyện này. Tôi rất đồng tình với ý kiến cuả các vi hữu trên.

Nhưng hôm nay một người bạn foward bài viết cuả ông Đỗ Thái Nhiên “Anh Không Chết” , tôi lại phải xin lỗi người đọc cho phép tôi góp ý cùng ông ĐTN sau khi tôi đọc xong bài viết này . Tôi cũng xin hứa với các vi hữu là sẽ không đào sâu vào việc Ai là tác giả cuả thập thơ Vô Đề.

Tôi không có quan niệm không tin ai là chống đối và thù hằn người đó. Tôi không tin anh nhưng tôi không chống anh hay thù ghét anh như đã có một vi hữu trên diễn đàn bảo là tuy không “tin tưởng” tôi nhưng vẫn đồng tình về bài viết cuả tôi.

Vì lẽ đó đã có một số nhận định cuả một số người viết cho là nhóm người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề là VC nằm vùng, là chống đối ông NCT vân vân và vân vân.

Người ta không tin ông NCT nhưng chưa chắc người ta đã ghét ông NCT hay chống đối ông ta . Người ta chống ông NCT vì ông NCT có những lời tuyên bố mở đường cho hoà hợp hoà giãi với VC và kêu gọi người Việt hải ngoại không nên chống CSVN mà cứ ngồi chờ chúng giãi thể hay là kêu gọi người dân đừng đi biểu tình. Những ý kiến tiêu cực này không đáp ứng nguyện vọng đấu tranh cuả người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại trên tôn chỉ quyết tâm giãi thể chế độ CS tại VN

Hoặc giả chúng tôi cũng không có quan niệm miệt thị ai nếu người đó không đồng quan điễm với mình. Như chúng tôi đã thưa với qúi vị chúng tôi là đàn bà do đó thiếu thốn chữ nghĩa hơn qúi vị thức giả trên các Diễn Đàn. Do đó chúng tôi vào các diễn đàn Yahoo không ngoài mục đích học hỏi để mở mang kiến thức.

Trong suốt thời gian qua, có những người viết, cả hai phía tin hay không tin ông NCT là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ, trong đó có cả cá nhân chúng tôi, chỉ bày tỏ ý kiến chủ quan của mình qua nghi án văn học này thành ra những bài viết đôi lúc công phu mà mất đi tính tìm tòi chân lý cuả sự thật . Do đó như nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã đặt cho cái tên là ” Vũ Như Cẩn”

Chính trong thời điễm này , chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có một tiếng nói tĩnh táo, sáng suốt để khắc phục tình trạng khó khăn đang bẻ đôi tình đoàn kết cuả người Việt Quốc Gia. Do đó bài viết cuả Luật sư Đỗ Thái Nhiên là một hy vọng sẽ trở thành tiếng nói sáng suốt để khắc phục tình trạng.

Nhưng qua bài bài viết “Anh Không Chết” cuả LS ĐTN đã làm tôi không những thất vọng mà lại càng chán nãn ê chề.

Mở đầu bài viết ông ĐTN lấy hai tiêu đề : Một cuả phim đề ” Chúng Tôi Muốn Sống”, hai là nhạc đề ” Anh Không Chết Đâu Anh” cuả cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hai cái tiêu đề này cần phải thêm chút muối vì không đủ mặn mà để tô hồng cho những đoạn kế tiếp c ủa bài viết.

Chúng Tôi Muốn Sống là một cuốn phim cuả những người miền Bắc vượt biên muốn sống, trốn chạy sự truy lùng cuả Việt Cộng thời bấy giờ.

Diễn đạt ra là ông Đỗ Thái Nhiên đã cho những người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề là tượng hình như CSVN đang ráo riết dồn người di cư Miền bắc vào chỗ chết (1).

Thứ hai khi ông Đỗ Thái Nhiên dùng nhạc đề ” Anh Không Chết” để ca ngợi ông NCT đã bị ráo riết truy lùng mà không chết . Ông Đỗ Thái Nhiên viết: ( trích)

…Văn hóa Việt Nam là văn hóa yêu cuộc sống, đến độ phủ nhận ngay cả cái chết: “Anh, Anh không chết đâu Em. Anh chỉ về với Mẹ mong con”. Thế nhưng, thời gian gần đây, tại hải ngoại có một số người Việt Nam lại viện dẫn nhiều lý do khác nhau để buộc một người phải chết, mặc dầu “nạn nhân” đã nhiều lần xác định: “ Tôi chưa hề chết. Tôi vẫn đang sống”. Câu chuyện “Anh Không Chết” có nội dung như sau ( hết trích):

Qua câu dẫn trích trên đây cuả bài viết “Anh Không Chết” làm tôi nhớ là khoảng thập niên 90 chúng tôi có cơ hội đọc bài ” Từ Đề Cương Văn Hoá 1943 đến Nghị Quyết Văn Nghệ 1987″ cuả ông Đỗ Thái Nhiên mà trong đó ông đã nhận định trong văn hoá có văn học và nghệ thuật là hai bộ môn có tính hấp dẫn quần chúng cao độ. và ông đã viết như sau: (Trích)

” văn hoá hiễn nhiên là sản phẫm ra đời từ dòng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc. Vì vậy không thể có văn hoá nếu không có dòng sống dân tộc. Mặt khác dòng sống cuả bất kỳ dân tộc nào cũng chất chứa đầy đủ mỹ tục và hủ tục, thương yêu và thù hận, ổn định và rối lọan, hưng thịnh và suy thoái và vô số cặp phạm trù đối lập khác. tuy nhiên nhờ vào tính thống nhất giữa dân tộc tính và nhân loại toàn tính theo luật tắc ” động bất ổn tìm về động ổn định, động tìm về tĩnh những đối lập trong dòng sống dân tộc dân tộc đều có xu thế tìm đến thống nhất.” ( Hết trích)

Như vậy khi ông cho rằng một nhóm người ráo riết rượt đuổi ông NCT và muốn “mưu sát ông NCT” qua việc không tin ông NCT là tác giả tập thơ Vô Đề là xuất phát từ đâu? hay là từ sản phẫm ra đời cuả dòng tâm sinh mệnh cuả một dân tộc mà theo ông thì trong đó có cả ổn định và rối loạn .Rồi từ rối loạn đó theo luật động tìm về tĩnh mà có xu thế tìm về thống nhất như ông đã viết. Như vậy những bất ổn và rối loạn này đi từ dòng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc có đủ điều kiện ắt có và đủ để ông phán đoán những người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề đã chủ tâm mưu sát ông NCT Thiệt và GIẢ hay không?

Sau khi ông phán đoán việc mưu sát ông NCT thiệt và giả xong qua những vấn đề giảo nghiệm, sự liên hệ giữa Hoa Địa Ngục 1 và 2 rồi ông tự vỗ tay tán thưởng mình qua câu ” Anh Không Chết ” . Trong 3 chữ Anh Không Chết ông lại viện dẫn Văn Hoá VN và cho rằng vì yêu cuộc sống mà đã phủ nhận ngay cái chết cho rằng ” Anh không chết đâu anh anh chỉ về với Mẹ mong con”. Nói như vậy là Văn Hoá VN mà trong đó có cả văn học và nghệ thuật là nói chuyện mộng du hay sao mà bảo là vì yêu cuộc sống mà phủ nhận cái chết trong khi ông đã hơn một lần viết Văn hóa VN: “văn hoá hiễn nhiên là sản phẫm ra đời từ dòng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc. Vì vậy không thể có văn hoá nếu không có dòng sống dân tộc”.

Hơn nữa khi cố nhạc sĩ Trầ n Thiện Thanh viết bài nhạc Anh Không Chết Đâu Anh là một sản phẫm có thực từ dòng sinh mệnh trên chiều dài lịch sử chống sự xâm lăng cuả CSVN. Cái chết hào hùng cuả Cố Đại uý Nguyễn Văn Đương là cái chết hào hùng từ một con dân trong dòng sinh mệnh cuả dân tộc VN. Người lính VNCH không nhân danh bất cứ chủ nghĩa nào mà chiến đấu. Họ đi từ lòng dân tộc, bảo vệ dân tộc và đã đem xương máu vào đất đai để làm nên trang sử oai hùng cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Cái chuyện người dân không tin ông NCT có ăn nhằm gì vào trang sử oai hùng cuả những Người Lính VNCH mà ông lại ví von vô thưởng vô đem cái nghi vấ n tầm thường cuả ông NCT mà đi so sá nh vơi sự hy sinh cao cả cuả những ngươi Lính VNCH đã Vị Quốc Vong Th â n. Hay là ông có ý cho rằng những người lính VNCH những anh hùng cuả dân tộc VN trên cuộc chiến chống Cộng Sản xâm lăng cũng đang nằm trong một nghi vấn hay sao ?

Thưa ông Đỗ Thái Nhiên.. Đây chính là lý do mà chúng tôi muốn thưa chuyện với ông.Trước hết về vấn đề Nghi án Nguyễn Chí Thiện?

Khi nói đến nghi án là chưa tìm ra sự thật. Xin lỗi tôi lại muá gậy vườn hoang vì ông là Luật sư. Do đó bổn phận cuả Luật sư là biết hóa giãi những điều ” Đúng” hay “Sai”. Nhất là những Luật sư đúng đắn trong chức năng cuả mình thì it khi phán đoán kẽ khác. Không nên có thái độ ưa thích người này và ghét bỏ người kia. Như vậy sẽ đưa sự việc vào tính tích cực tuyệt đối hay vào tính tiêu cực tuyệt đối thì khó để chúng ta có một căn bản để quyết định.

Nói một cách khác khi con người muốn đi tìm sự thật thì tuỳ theo mục đích họ sẽ bị lôi cuốn vào những ý kiến thích hợp mong cầu vào ý muốn cuả họ. Nếu họ muốn đi tìm sự thật cho qua chuyện thì họ sẽ chú ý đến những ý kiến trên đấu môi, chót lưỡi . Do đó sự thật họ muốn tìm kiếm chỉ là một sự thật cuả một hình thức bên ngoài. Còn muốn tìm hiểu đích thực cuả sự thật thì không cần quãng cào hay hứa hẹn mà chỉ có những con người thật tâm muốn đi tìm sự thật để đem lại tính thống nhất trong tập thể mà thôi.

Như đã thưa ở trên với ông ĐTN là chức năng cuả một Luật sư là phải biết phân biệt để trả lời Đúng hay Sai hoặc Yes hay No. Chứ không thể phán đoán. Đi từ mỉa mai cái này hay chê bai mưu sát cái kia đều bắt nguồn từ sự phán đoán. Chính sự phán đoán bắt nguồn từ cảm xúc qua bài viết cuả ông Đỗ Thái Nhiên đã cho thấy phán đoá n là một căn bịnh cuả trí óc.

Nếu ông Đỗ Thái Nhiên biết dùng phép phân biệt trong bài viết này để hoả giãi giữa sự việc ĐÚNG hay SAI THÌ CHẮC CHẮN BÀI VIẾT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC MỘT GIÁ TRỊ CAO TRONG CÔNG VIỆC đem lại bình an trong tâm hồn và làm cho mọi người tránh xa được phiền não trên những ý kiến bất đồng.

Tiếc thay bài viết đã không đi đúng chức năng cuả nghề nghiệp luật sư mà trái lại chính những phán đoán cuả ông Đỗ Thái Nhiên chỉ là những cảm xúc nhất thời không đem được ổn định trong tập thể, không gíup được gì cho sự phát triễn tình đoàn kết và tai hại nhất khiến con người sẽ bị mù quáng mà tạo ra những sai lầm khác.

Mong rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ được đọc những bài phân biệt đúng đắn cuả Luật sư Đỗ Thái Nhiên trong công cuộc tìm ra sự thật AI LÀ TÁC GIẢ CUẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ, chứ không phải là những PHÁN ĐOÁN như trong bài viết “Anh Không Chết” này.

Vì Phân Biệt chính là chức năng của luật sư. Cũng như biết phân biệt đúng thì sẽ gíup cho con người chọn được thái độ đúng đắn trong vấn đề hôm nay.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

http://www.hon-viet.co.uk/TonNuHoangHoa_GopYCungLSDTNhien.htm

Advertisements

November 9, 2008 - Posted by | Uncategorized | ,

2 Comments »

  1. […] Góp Ý Cùng Luật Sư Đỗ Thái Nhiên Qua Bài Viết “Anh Không Chết” […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | November 9, 2008 | Reply

  2. […] Góp Ý Cùng Luật Sư Đỗ Thái Nhiên Qua Bài Viết “Anh Không Chết”Văn hóa Việt Nam là văn hóa yêu cuộc sống, đến độ phủ nhận ngay cả cái chết: “Anh, Anh không chết đâu Em. Anh chỉ về với Mẹ mong con”. Thế nhưng, thời gian gần đây, tại hải ngoại có một số người Việt Nam lại viện dẫn nhiều lý do khác … […]

    Pingback by Yahoo » Busy Saturday | November 10, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: