Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Audio: Nhà báo Việt Thường trả lời độc giả về việc người dân trong nước dùng dùi cui điện, roi điện, bình xịt hơi cay để đánh trả công-an ngụy quyền việt gian cộng sản

Audio: Nhà báo Việt Thường trả lời độc giả về việc người dân trong nước dùng dùi cui điện, roi điện, bình xịt hơi cay để đánh trả công-an ngụy quyền việt gian cộng sản:

To download: right click, save target/link as:

[Phẩn 1]

[Phần 2]

(Hồn Việt: http://www.hon-viet.co.uk/ )

Advertisements

November 14, 2008 - Posted by | Uncategorized | , ,

1 Comment »

  1. […] Audio: Nhà báo Việt Thường trả lời độc giả về việc người dân trong nước d… […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | November 14, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: