Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 2 ( Phần 3 & 4)

Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 2 ( Phần 3 & 4) –

– Châu Hùng Sơn, Thailand 2008-03-01 –

PHẦN 3
2. GHPGVNTN không là cộng sản, (sự thật đã bị một vài cá nhân xuyên tạc, vấn nạn nầy cần được giải bày).

Phải nói rằng, ngay từ những ngày đầu 30-04-75 vào thành, khi cộng sản “cờ thắng” trong tay cũng như suốt hơn 30 năm (1975-2008) pháp nạn XHCNVN đến nay, chưa bao giờ XHCNVN thừa nhận sự có mặt của GHPGVNTN cả[1], cho đến nay Pháp lý GHPGVNTN vẫn còn bị đặt ngoài vòng pháp luật, một loại luật pháp rừng rú XHCN xa lạ với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế cho nên chưa bao giờ GHPGVNTN hay nói rõ là GHPGVNTN Huyền Quang – Quảng Độ thân cộng cả, bởi dễ hiểu là Hai Thầy Huyền Quang – Quảng Độ chính là nạn nhân cộng sản kia mà!

Thực tế là, ngày 30-04-75, giáo gian Minh Châu cầm đầu một nhóm sinh viên Đại học Vạn Hạnh đón rước cộng sản vào thành; Thực tế là, 15-05-75 nhà nước tổ chức “mừng chiến thắng” có Tăng ni Sài gòn tham dự; Thực tế là, 19-05-75 nhà nước tổ chức “mừng sinh nhật HCM” có Tăng ni Sài gòn tham dự. Từ thực trạng trên, có nhận định cho rằng GHPGVNTN rước cộng sản vào thành; cho rằng Phật Giáo Ấn Quang thân cộng. Vậy,

1. Ngày 30-04-75 GHPGVNTN có rước cộng sản vào thành hay không? 2. Ngày 15-05-75 GHPGVNTN có tổ chức “mừng chiến thắng” cũng như 3. Ngày 19-05-75 GHPGVNTN có tổ chức “mừng sinh nhật HCM” hay không? Việc nầy thì xin minh định rõ ràng là chưa bao giờ GHPGVNTN rước cộng sản vào thành hay Phật giáo Ấn Quang thân cộng cả. Đó là việc làm cá nhân của một vài thành viên Viện Hoá Đạo thân cộng. Rồi do ý đồ không tốt, có người đánh đồng cá nhân với tổ chức để tạo nên cách nhìn sai lệch rằng GHPGVNTN rước cộng sản vào thành; rằng là GHPGVNTN thân cộng. Cầm cơ chạy hiệu, phát pháo đầu tiên tạo nên vấn nạn GHPGVNTN là cộng sản đó là Chu Sa, Cộng sản âm mưu “biến đảng thành đạo” (01-01-2003). Hệ quả nầy có mấy vấn nạn cần phải được giải bày:

8321. Vấn nạn GHPGVNTN rước cộng sản vào thành.
Biến cố giáo gian Minh Châu kéo một nhóm sinh viên Đại Học Vạn Hạnh ra tận ngã tư Bảy Hiền đón đám ăn cướp gọi là “quân giải phóng” vào chiếm Sài Gòn, đó là việc cá nhân của giáo gian Minh Châu mà không là của GHPGVNTN, đây là vấn nạn cần phải được giải bày.

Vấn nạn GHPGVNTN Mừng Chiến Thắng cũng như làm lễ sinh nhật Hồ Chí Minh.
Liên hệ vấn nạn trên có 3 nguồn chính: Thầy Thích Mãn Giác, Chính Hạnh và Tú Gàn.

Thích Mãn Giác, Bảo qua cổng chùa, 1993. Tác phẩm cho thông tin:

1-“Buổi lễ Mừng Chiến Thắng do chính phủ tổ chức ngày 15 tháng 5, 1975, Giáo Hội… đã động viên trên 900 Tăng Ni trong thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc meeting trên.

2-“lễ Mừng Chiến Thắng 15-05-75 do chính phủ tổ chức”.“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ”

3- “Ngày 19 tháng 5, 1975 hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch”.

4-“Giáo Hội đã thành lập một Ủy Ban Tổ Chức lấy tên là Ủy Ban Tổ Chức Đón Mừng Hòa Bình và Kỹ Niệm ngày 19 tháng 5 , chúng tôi được cử làm Trưởng Ban”(Thích Mãn Giác, Bảo qua cổng chùa).

Giám định tư liệu
Bốn đoạn tư liệu Bảo qua cổng chùa dẫn trên có 4 việc rõ nét là:

1. “Buổi lễ Mừng Chiến Thắng do chính phủ tổ chức ngày 15-05-75”. Giáo Hội… chỉ động viên người tham dự cuộc mitting; Và 2.“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ”

3. Giáo Hội đã thành lập một Ủy Ban Tổ Chức lấy tên là Ủy Ban Tổ Chức Đón Mừng Hòa Bình và Kỹ Niệm ngày 19 tháng 5 , chúng tôi được cử làm Trưởng Ban”.

4. “Hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch”.

Như vậy ngày 15-05-1975 “lễ Mừng Chiến Thắng 15-05-75 do chính phủ tổ chức” chứ không do GHPGVNTN tổ chức và “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ”. Hiện tượng nầy cũng có nghĩa là nhà nước không thừa nhận sự có mặt của GHPGVNTN. Như thế đâu thể nói GHPGVNTN tổ chức mừng chiến thắng mà là “do chính phủ tổ chức”. Như thế GHPGVNTN không là cộng sản được.

Tiếp theo Thầy Mãn Giác nói lấp lững là:

“Giáo Hội đã thành lập một Ủy Ban Tổ Chức lấy tên là Ủy Ban Tổ Chức Đón Mừng Hòa Bình và Kỹ Niệm ngày 19 tháng 5 và Thầy [chúng tôi] được cử làm Trưởng Ban”. Trong khi đoạn tư liệu trên thì nói“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ”. Thế đoàn văn tiếp theo sau đó Thầy lại nói: “Giáo Hội đã thành lập một Ủy Ban Tổ Chức … và chúng tôi được cử làm Trưởng Ban”. Vậy thì GH nào không được [nhà nước] mời còn GH nào thì cử thầy làm trưởng ban? Từ đó cho thấy Thầy Mãn Giác đã tiếm danh GHPGVNTN và thầy tự cử mình làm Trưởng ban để bắt tay với nhà nước đưa đến vấn nạn GHPGVNTN là cộng sản như ngày nay. Việc nầy cũng như Thầy Thích Trí Thủ, giáo gian Trí Tịnh, giáo gian Minh Châu… đã tiếm danh GHPGVNTN bán đứng GH nầy cho cộng sản.

Như vậy sự thật đã rõ, Buổi lễ Mừng Chiến Thắng do chính phủ tổ chức”và Thầy Mãn Giác đã tiếm danh Giáo Hội để động viên người tham dự cuộc mitting”. Do đó rõ ràng là GHPGVNTN không dính dự gì vào 2 lễ nói trên, bởi “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ” (Bảo qua cỗng chùa)

Về con số nói là “trên 900 Tăng Ni trong thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc meeting”

Thầy Mãn Giác lấy thông tin từ đâu mà cho con số trên 900 Tăng Ni? hay mỗi người tham dự lễ đều có phiếu mời dự lễ rồi thông qua kiểm phiếu mà cho con số chắc nịch là 900 như thế. Như chúng ta biết Phật giáo miền Nam Việt Nam trước cũng như sau 1975 có nhiều Tổ chức Hệ phái Phật giáo mà GHPGVNTN là một tổ chức lớn trong số đó. Vậy trong số Tăng Ni trong thành phố Hồ Chí Minh (sau 30-04-75) đó, làm sao phân biệt được ai là Tăng ni hệ phái khác, còn Tăng ni GHPGVNTN thì được bao nhiêu phần trăm? trong số đó. Cho nên nói 900 Tăng Ni trong thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc meeting theo kiểu 900 Tăng ni đó đều là thuộc GHPGVNTN cả, thì đó là kiểu nói “đánh bùn sang ao”, là cách nói vu vạ, đánh đồng cộng sản với GHPGVNTN để bôi nhọ thanh danh, đánh phá GHPGVNTN.

Hơn nữa, như mọi người đều biết, sau 30-04-75 là thời XHCNVN đang cao ngạo, lúc bấy giờ sinh hoạt đoàn thể, quần chúng cũng như buổi lễ tôn giáo đều do MTTQ sẽ “gõ cửa” từng chùa viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường các hệ phái Phật giáo để “mời” Tăng Ni tham dự. Vậy hỏi rằng trong số “trên 900 Tăng ni” tham dự nói trên, ban tổ chức đã có sự phân biệt xếp loại Tăng ni hệ phái chưa? Nhóm nào là là thành viên GHPGVNTN còn nhóm nào là Tăng Ni của các giáo phái khác do MTTQ “mượn tay” Thầy Mãn Giác “huy động” tham dự (chức vụ Tổng vụ Văn Hoá, Viện Hoá Đạo của Thích Mạn Giác không đủ tư cách đại diện GHPGVNTN, cũng không do GHPGVNTN ủy nhiệm), thì thật khó mà phân biệt được.

Còn như nói GHPGVNTN huy động hơn 900 Tăng Ni tham dự lại cũng là cách nói hồ đồ! bôi bẩn xuyên tạc sự thật. Sự thật phải nói là MTTQ huy động thì chính xác hơn bởi vì “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ” thì lấy tư cách gì huy động.

Trong khi đó Thầy Mãn Giác (Bảo qua cổng chùa) cho con số “trên 900 Tăng Ni” thì lấy từ sự kiểm chứng nào vậy? Hay là do từ các Tổ dân phố phường xã cung cấp. Nếu thế mà cũng tin được thì Thầy Mãn Giác tin cộng sản hơn tin sự thật rồi, bởi cộng sản từ lớn tới nhỏ từ trên xuống dưới đều là tập đoàn báo cáo láo muôn năm mà chú chệt Chợ Lớn cũng quá biết, chỉ có Ngài Mãn Giác là vô tư không biết mà thôi; Nếu thế thì quả thật kỳ tài “đáng phục” nếu không nói là quá cẩu thả! Không biết chính xác mà cung cấp thông tin thời sự, biến cố, đại biến cố Phật giáo để thông tin sai sự thật lịch sử đi vào lịch sử Phật giáo Việt nam; bôi nhọ thanh danh GHPGVNTN đưa đến hệ quả nghiêm trọng làm tiền đề cho báo chí, truyền thông, nhà nghiên cứu y cứ trích dẫn về một nguồn thông tin sai sự thật từ ông tiến sĩ Tổng vụ Văn hóa mà ăn nói vô văn hóa để di họa tai hại cho đời sau thì thật hết chỗ nói rồi. Như vậy, “Bảo qua cổng chùa” của Thầy Mãn Giác hay chùa Thầy Mãn Giác gây nên bảo lớn thổi sanh chùa khác vậy? (Hiện nay sách Thích Mãn Giác, Bảo qua cổng chùa đã nằm trong kho lưu trử Thư viện Mỹ.

Mãn Giác, Thích, 1929- Bão qua cổng chùa : tài liệu Cọng Sản đàn áp Phật Giáo
Việt Nam / Thích Mãn-Giác. Los Angeles, CA : Trung tâm văn hóa Phật Giáo
Việt Nam, [1991] 227 p. : ill. ; 21 cm. OCLC:33412492
State Locations
CA sfr
NY COO
http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/htmangiac/mangiac_publications.pdf

Thiết nghỉ hế hệ môn đồ, đệ tử Thầy Mãn Giác cần cải chính thông tin từ Bảo qua cổng chùa để trả sự thật lại cho sự thật lịch sử Phật giáo Việt nam.

Trong khi đó Bảo qua cỗng cho con số “trên 900 Tăng ni”. Còn Chính Hạnh, Biên niên sử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ sau 30-4-1975 thì cho thông tin vơi con số chắc nịch là “900 Tăng Ni” (“15-05-1975: GHPGVNTN huy động 900 Tăng Ni tham gia diễu hành “Mừng Chiến Thắng” do Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tổ chức trước dinh Ðộc Lập tại Sàigòn”). http://www.phatgiaoucchau.com/daihoi/daihoi3/06bienniensu.html.

Hơn nữa, Sau 30-04-75 thì chỉ có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt nam mà thôi chứ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã “ngồi chơi xơi nước rồi, còn đâu nữa mà … tổ chức: “… do Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tổ chức”. Thiết nghỉ, Chính Hạnh khi dẫn thông tin lịch sử thì cần nên kiểm chứng lại.

Cũng thế, “lễ Mừng Chiến Thắng” tổ chức ngày 15-04-1975, lễ đài chính là trên đường Công Lý trước dinh Độc Lập (có truyền hình trực tiếp trên TV, qua đó người người đều thấy Thầy Trí Tịnh đang ngồi chểnh chệ trên hàng ghế danh dự lễ đài) và chùa Ấn Quang chỉ là điểm “tề tựu” tập trung để lên đường “diễu hành” mitting mà thôi. Cho nên không thể dựa vào sự kiện MTTQ mượn chùa Ấn Quang làm điểm tập trung quần chúng để diễn hành dự mít ting ra lễ đài tại Dinh độc lập mà nói GHPGVNTN là cộng sản được.

Về việc “Mừng Sinh nhật Hồ Chí Minh (có 2 việc cần bàn rõ)

1. Về con số “20 ngàn Phật tử tham dự”

(Bảo qua cổng chùa):
“Ngày 19 tháng 5, 1975 hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch”.

Thông tin trên đây Thầy Mãn Giác chỉ nói “… hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ…”. Nghĩa là Phật tử chỉ “tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ”thôi còn ai đứng tổ chức thì chưa nói.

Trong khi đó Chính Hạnh (đd) lại cho thông tin đi viễn mộng hơn mà nói cả quyết: “GHPGVNTN tổ chức”; Còn với con số 20, 000.000 thì Thầy Mãn Giác nói “hơn 20. 000” còn Chính Hạnh thì lại nói chắc nịch là “có 20.000” (19-05-1975: GHPGVNTN tổ chức “Mừng Sinh nhật Hồ Chí Minh” tại chùa Ấn Quang có 20 ngàn Phật tử tham dự).

Con số “hơn 20 ngàn Phật tử tham dự” do thống kê nào mà có (theo Thầy Mãn Giác) ; cũng như con số “20 ngàn Phật tử tham dự” do từ nguồn nào mà có chẳng bon vậy (theo Chính Hạnh). Hay là Ban tổ chức có bán vé cho người đến dự như kiểu tổ chức lễ hội như bên Tây. Cho nên đây lại là con số thổi phồng đến xem thường người đọc. Điều mà ai cũng biết là sau 75, bấy giờ các đoàn thể quần chúng đều nằm trong sự điều động của Mặt trận Tổ quốc XHCN cả. Nhất là vào cái thời kỳ “thằng trời đứng sanh một bên, để cho thủy lợi đứng lên thay trời” thì có thể là cả tuần lễ trước ngày 15-05-75, nhà nước phát thanh rao loa kêu tuyên truyền, huy động toàn dân phố khóm, phường xuống đường tham dự lễ mít tinh. Tổ trưởng dân phố, tổ quỷ, tổ ma, tổ đảng cha, đảng con, tổ đầu đường xó chợ, Nó xách xổ đến từng nhà, ghi tên từng hộ sẽ tham dự (kể cả điểm danh), hộ nào vắng mặt là hộ đó phản động đấy! Trong khi đó,

Bao gồm các tổ chức đoàn thể nhà nước cùng trà trộn lẫn lộn vào buổi lễ như là: Đoàn Thanh niên cộng sản; Hội phụ nữ; Hội những người kháng chiếu cũ; Hội Lão thành cách mạng; Hội Bà mẹ Việt nam anh hùng; Tổ chức Thanh niên xung phong; kể cả Viện bảo tàng phụ nữ nam bộ kháng chiến; “Viện bảo tàng dép râu, nón tai bèo” nữa, Thử hỏi trong số người tham dự buổi lễ đó làm sao phân biệt được ai là Phật tử, ai là quần chúng không Phật tử; ngoài số “người của đảng” ra, số còn lại là Phật tử thì được bao nhiêu phần trăm trong số 20.000 kia. Thế mà Thi sĩ Huyền Không (Thầy Mãn Giác) nhà mình lại đi gộp tất cả (theo cái kiểu cộng sản) đoàn thể chính quyền; đoàn thề quần chúng; đoàn thề Phật Giáo lại rồi thổi phồng lên theo giai điệu Đảng Hồ che chở hồn dân tộc (trước cách mạng thành công, trước 30-04-75 thì: “mái chùa che chở hồn dân tộc”) để tạo nên biến cố vu vạ, bôi bẩn thanh danh Phật giáo Ấn Quang khi cho thông tin:“Hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch”. Trong khi đó số Phật tử Ấn Quang thật sự là bao nhiêu thì chỉ có Chủ tịt ông với Bí thư bà phường khóm thì mới biết mà thôi.

Thế mà từ cái Ông Tiến sĩ có học vị, có chức (xin đừng đọc láy lại) vụ Văn hóa như Thầy Mãn Giác lại “tung hỏa mù trên vòm trời Biến cố Phật giáo XHCNVN, tô màu sử Đỏ lên trang sử Phật giáo Việt nam như thế; cũng như Ông Chính Hạnh viết lịch sử mà dẫn thông tin một cách vô tội vạ đến không cần qua giám định nguồn văn bản, làm thế là “góp phần” tạo nên cái nhìn sai lệnh lịch sử Phật giáo Việt nam với thế hệ “Oanh Vũ” trong ngôi nhà Lam thương. Việc đánh đồng “người do đảng điều động” với Phật tử Ấn Quang là một theo kiểu “cá mè một lứa” như thế thì chỉ có cộng sản đồng thuận với giáo gian mới làm thế mà thôi. Viết lịch sử mà lại bôi bẩn lịch sử thế kia, nếu không có ý đồ vu vạ cho GHPGVNTN thì cũng là loại Giáo gian âm mưu “biến đạo (GHPGVNTN) thành đảng” Mác Lê Hồ như đám “thập ngũ cô hồn” của “Cộng đồng Phật giáo Việt nam hải ngoại” đã từng gây nên hệ quả động loạn Phật giáo hải ngoại trong thời gian qua.

Địa điểm tổ chức Mừng sinh Nhật Hồ Chí Minh có phải là tại chùa Ấn Quang không?

Liên hệ lễ mừng sinh nhật Hồ Chí Minh, Thích Mãn Giác, Bảo qua cổng chùa cho thông tin: “19 tháng 5, 1975 lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ”. Trong khi đó

Tú Gàn, nhận diện sự thật lịch sử lại cho thông tin: “Chúng tôi còn giữ được một số hình ảnh các tăng ni thuộc Giáo Hội Ấn Quang hàng hàng lớp lớp cầm cờ đỏ sao vàng đi dự “lễ Mừng Chiến Thắng” 1975 [15-05-75] và mừng sinh nhật Hồ Chí Minh năm 1976 trên đường Công Lý trước dinh Độc Lập! [Lễ mừng sinh nhật Hồ Chí Minh không phải tổ chức 1976 mà là 19-05-75]

Thói thường dưới chế độ xã nghĩa, cộng sản thường mượn đình, chùa, đền, miếu, nhà nguyện, nhà thờ làm điểm tập trung dân để hô hào chính trị, đó là quyền lực trong tay cộng sản; nhất là vào thời điểm bọn nó cờ thắng trong tay của thời kỳ tháng 05-75 thì cộng sản muốn là thằng trời [phải] đứng sang một bên, để cho xã nghĩa đứng lên thay trời. Do đó chùa Ấn Quang không muốn cho mượn chùa làm điểm tập trung dân để làm lễ cũng không được. Cho nên nhà nước mượn chùa làm điểm tập trung dân để [sau đó] làm lễ diễn hành trên đường Công Lý trước dinh Độc Lập là 2 việc khác nhau … như Việt cộng với Quốc gia. Thế mà đánh đồng 2 việc (nhà nước mượn địa điểm chùa làm lễ với nhà chùa làm lễ) với nhau được sao hởi cái Ông Tú Gàn (Lữ Giang) kia ơi.

Ví như có ai đó thỉnh ảnh Hồ Chí Minh về để thờ, trên đường về bổng gặp cơn mưa trút xuống, họ ghé để ảnh HCM trong chuồn Khỉ tránh mưa, rồi người đi đường thấy vậy lại hô hoán lên là chuồn khỉ kỷ niện HCM, nói thế mà nghe được ne! Cũng thế, khi cộng sản họp dân ở đình, làng để “rao hàng” cho đảng thì không có nghĩa là ông thần đình đó theo Việt cộng à. Cũng thế việc ngày 19-05-1975 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam tập trung dân đông đảo tại chùa Ấn Quang để mừng sinh nhật HCM thì không có nghĩa là GHPGVNTN theo cộng sản. Sự thật là thế đấy. Chùa Ấn Quang chỉ là điểm nhà nước mượn để “bày tiệc” cúng tên Già Hồ của họ mà thôi. Những ai đã từng một lần nghe giảng pháp ở giảng đường Thích Thiện Hoa, chùa Ấn Quang thì đều có thể hình dung được là giảng đường Thích Thiện Hoa kể cả sân chùa Ấn Quang cũng không thể dung chứa quá hai ngàn người. Ấy vậy mà sách Bảo qua cổng chùa lại nói “Ngày 19 tháng 5, 1975 lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịch hơn 20.000 Phật tử đã tề tựu tại chùa Ấn Quang để làm lễ ; nói thế thì thuộc loại đại ngôn cũng không hợp mà là bố láo thượng thừa thì đúng hơn.

Thế mà từ Thầy Mãn giác đến Tú Gàn lại nối đuôi nhau “mẹ hát con khen” mà gợp chung xuồng các đoàn thể nhà nước với Phật tử Ấn Quang rồi rao loa lên rằng là “có 20 ngàn Phật tử tham dự”. Cái kiểu xuyên tạc lịch sử như trên, đó là ý đồ thâm độc của đám lao nô XHCN, đánh đồng GHPGVNTN với cộng sản để đánh phá; đó là bọn “lưu manh văn hóa” và “đao phủ văn chương”.

Rồi nhóm “bút máu” Giao Điểm như Trần Chung Ngọc, Tí tèo teo Nhật Từ theo lệnh xã nghĩa thực hiện kế sách ly gián tôn giáo, giả danh Phật tử đánh Kitô giáo qua loại hình “đánh phá nhà thờ, cầm cờ Phật Giáo”. Âm mưu nầy của nhóm Trần Chung Ngọc đã bị Nguyễn Sĩ Tiến, Theo lệnh ai Tổng Đàn, Giới Tử, Hồng Quang từ lò Giao Điểm… ba mặt một lời đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất?, bài viết nầy vạch mặt từ lâu rồi.

Hoàng Nguyên Nhuận (Hoàng Văn Giàu; Giới Tử) là đứa cò mồi, là tên lính đánh thuê cho Giao Điểm, là kẻ nhận nhiệm vụ của Tôn giáo vận đánh đồng GHPGVNTN với cộng sản để thực hiện đánh phá, triệt hạ (Vụ án Hoà thượng Thích Thiện Minh, mục; Hoàng Văn Giàu). http://messageboards.aol.com/aol/en_us/articles.php?boardId=89539&articleId=65250&func=5&channel=People+Connection

Sau khi Thầy Mãn Giác về chầu Bác đảng Hoàng Nguyên Nhuận ở hải ngoại từ lâu lân la chùa Phật giáo Việt Nam ca ngợi thầy Thích Mãn Giác thì nay như lao nô mất chủ, Nhuận bèn “trở quẻ” quay sang kêu gọi mọi người hãy chuyển hướng tay chèo ủng hộ “gánh hát bội” Hạnh – Phượng (Nhất – Hạnh, Cao Ngọc Phượng) về Việt Nam 2007. Điều nầy cho thấy Nguyên Nhuận đã tự tố cáo Thầy Mãn Giác là cùng thuyền với Nhất Hạnh theo hướng con bài Tôn giáo vận cộng sản rồi. Nhuận ơi, Thầy Mãn Giác đã “về bên nước Mác” rồi thì sao lại nở công bố “lý lịch Đỏ” của Ngài cho mọi người làm chi, hay Nhuận muốn nói rằng việc ngày “19-05-1975 GHPGVNTN tổ chức “Mừng Sinh nhật Hồ Chí Minh” tại chùa Ấn Quang có 20 ngàn Phật tử tham dự” đó là việc cá nhân của Thầy Mãn Giác chứ không là chủ trương của GHPGVNTN. Nói thế để bạch hoá vấn nạn vu vạ cho GHPGVNTN là cộng sản thì cũng là cách “rửa tội” phần nào cho thi sĩ Huyền Không (bút hiệu của Mãn Giác) đó mà, Mô Phật.

Đến đây, vấn đề được đặt ra là
Thông tin Bảo qua cổng chùa, Thích Mãn Giác nói“chúng tôi được cử làm Trưởng Ban”vậy thì ai cử, việc nầy thầy Mãn Giác lại lập lờ không nói rõ. Trong khi“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được mời tham dự buổi lễ”, vậy Giáo Hội nào cử thầy Mãn Giác làm trưởng ban? Chỉ có thể trả lời Một là nhà nước chỉ định Thầy Mản Giác làm Trưởng ban đại diện cho một nhóm xó xỉn nào đó tiếm danh GHPGVNTN để tổ chức lễ “cúng cơm” Già Hồ. Thầy Mãn Giác cũng không là đại diện cho GH quốc doanh, bởi Giáo Hội quốc doanh mãi đến 1981 mới có tên kia mà. Còn cách giải thích Hai là Thầy Mãn Giác tự lên làm Trưởng Ban theo chỉ đạo của Thích Trí Quang, Thái thượng hoàng (sau “bức rèm” mà đầy quyền lực, “con bài câm – lặng” suốt 30 năm pháp nạn Xã nghĩa) như “Đỗ Trung Hiếu, Thống nhất Phật giáo” đã đã hé cho thấy một phần sự thật nầy.

Thế đủ biết giữa Thầy Thích Trí Quang, Nhất Hạnh, giáo gian Minh Châu, Lê Mạnh Thát, Thầy Mãn Giác, Hoàng Nguyên Nhuận, Tí tèo teo Nhật Từ là “đồng hội, đồng thuyền” và thuộc khuynh hướng nào thì cũng đã rõ quá rồi. Chỉ có Chu Sa, Tú Gàn, Tâm Đạt, Phạm Hiền, Hoàng Nguyên Nhuận, v.v… là giả đò ngộ nhận đánh đồng cá nhân Thích Mãn Giác với tổ chức GHPGVNTN để đánh phá Phật giáo Ấn Quang như bài: Chu sa, cộng sản âm mưu biến đảng thành đạo; (đánh đồng cá nhân giáo gian Minh Châu với GHPGVNTN để đánh phá); Như bài: Tú Gàn, nhận diện sự thật lịch sử; Như bài: Tâm Đạt, nhũng lần về thăm quí Thầy 2002; Như bài: Một công dân Việt nam, quê hương của những con người biết chia sẻ; Như bài: Hoàng Nguyên Nhuận[2], Giỗ Thầy; Như bài Hoàng Nguyên Nhuận, Hạnh nguyện của một nhà sư…

Cũng cần nói thêm là việc Thầy Thích Trí Thủ bỏ GHPGVNTN “bước sang thuyền khác” nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; hay như giáo gian Trí Tịnh, giáo gian Minh Châu ca ngợi bác – Đảng, đó là việc làm cá nhân của họ. Không thể đem việc cá nhân đánh đồng với Giáo Hội theo kiểu vu vạ của phường bồi bút mạc hạng kiểu “côn đồ văn hóa” như thế.

Cũng ví như cá nhân Ông Tổng bí thư cộng sản Việt nam nhân đi Hoa Kỳ rồi phải lòng bà Mỹ nào đó, Ông bí thư được đi định cư Hoa Kỳ theo diện Hôn nhân và nhập tịch Mỹ. Vậy có phải là cả 03 triệu đảng viên cộng sản Việt nam cũng đều theo Mỹ hết hay sao? Cá nhân với tổ chức là 2 tự thể khác nhau, người có chút kiến thức pháp luật ai cũng hiểu rõ cả. Chỉ có Tú Gàn, Chu Sa là những tên “đao phủ văn chương” do “chạy gạo kiếm cơm” nên làm ra vẻ không hiểu để đánh phá GHPGVNTN.

Tú Gàn là Tú Gàn, Chu Sa là Chu Sa, Thích Siêu Phương, Thích Viên Giáo là Thích Siêu Phương, Thích Viên Giáo mà Tôn giáo vận cộng sản là Tôn giáo vận cộng sản; cho nên đừng ai đem việc Tú Gàn, Chu Sa, Thích Siêu Phương, Thích Viên Giáo đánh phá GHPGVNTN rồi nói đó là chủ trương của đảng nhé. Đánh đồng như thế là “âm mưu lật đỗ chính quyền” đấy; là “ăn phân” NET đấy

Tú Gàn ơi! Lữ Giang là ai? Dạ là em. Alias Nguyễn Cần là ai? Dạ cũng em. Để hiểu biết hơn về những hạng người “đánh thuê, chạy gạo”, “múa bút kiếm cơm” “gắp lửa bỏ tay người” như Chu Sa, Tú Gàn, Tâm Đạt, Thích Siêu Phương, Thích Viên Giáo thì chỉ cần tra cứu bách khoa tự điển, mục Tôn giáo vận cộng sản là có tên ngay hè. Có ai đó đã tặng cho Tú Gàn mỹ hiệu “Côn Đồ Văn Hóa” và “Đao Phủ Văn Chương” thì thật cũng xứng với gã nầy lắm đó.

Cho nên, thật không thể hồ đồ mà đánh đồng việc cá nhân với tổ chức để ác ý xuyên tạc rằng GHPGVNTN rước cộng sản vào thành; cũng không thể âu trĩ ngây ngô để đánh đồng một Cá nhân thành viên với Tổ chức Giáo Hội để nói rằng GHPGVNTN là cộng sản.

Từ những trình bày trên cho thấy,

Tôn giáo, GHPGVNTN đang bị triệt hạ bởi nhà nước xã nghĩa, đây là căn nguyên pháp nạn. Nhà nước XHCN đã can thiệp sâu vào nội bộ tôn giáo, đánh phân hoá, đánh xâm nhập, đánh ly gián, đánh xoá sổ GHPGVNTN. Do đó còn XHCNVN là GHPGVNTN còn đấu tranh, không phải để giành quyền lực thế gian mà là để giành lại sống còn cho dân tộc và tôn giáo.

Suốt cuộc đấu tranh giải trừ pháp nạn XHCNVN hơn 30 năm qua (1975-2008), GHPGVNTN phản kháng chính trị XHCNVN xâm thực tôn giáo rằng:

Giáo hội chúng tôi chỉ đặt vấn đề tôn giáo với chính trị chứ chưa đặt vấn đề chính trị với chính trị. Nếu Nhà nước không đưa chính trị vào tôn giáo thì GHPGVNTN cũng không nhân danh tôn giáo biểu tỏ chính trị phản kháng chính quyền. Chúng tôi không làm chính trị theo nghĩa tranh giành quyền lực thế gian mà GHPGVNTN chỉ tỏ thái độ chính trị để sống còn. Giáo Hội kêu gọi quần chúng, Phật giáo đồ hãy đòi lại những gì vốn có đã bị nhà nước cướp đoạt phi pháp và vi hiến; đòi Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho toàn dân theo Công ước Liên Hiệp Quốc; cùng với Vận động cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo Việt nam.

Bao giờ còn quốc nạn với pháp nạn là GHPGVNTN còn đấu tranh. “đàn áp là nguồn gốc đấu tranh” đó là bài học mà Lênin rao giảng nhưng nhà nước XHCNVN chưa thuộc khi ứng xử với tôn giáo hơn 60 năm qua (1945-2008).

Muốn giải trừ pháp nạn thì cốt lõi là phải thay đổi cơ chế nhà nước theo hình thức đa đảng, tất cả thành phần dân tộc, Các tổ chức quần chúng đền bình đẳng trước luật pháp. Theo 3 bước: 1. Tách đảng phái ra khỏi chính quyền, 2. đưa tôn giáo ra khỏi chính quyền, 3. Trả Tôn giáo về với Tôn giáo thuần tuý. Cơ chế mà không thay đổi thì mọi hình thái cải tổ Pháp lệnh tôn giáo chỉ là hoang tưởng: là lừa đảo quốc tế nhân quyền và mị dân về tự do tôn giáo mà thôi.

Trong bối cảnh chính trị độc đảng làm phân hoá xã hội cho nên tôn giáo, GHPGVNTN ít nhiều cũng lấm lem màu sắc chính trị. Để khơi thông dòng chảy , mở lối phục hoạt Giáo hội thì những vấn nạn như loại: GHPGVNTN không là cộng sản, sự thật đã bị một vài cá nhân xuyên tạc, nay vấn nạn nầy cần được giải bày.

30-04-75, Nhóm Thích Minh Châu kéo bè cánh tôn hữu ác đảng ra ngã tư Phú Nhuận đón đám ăn cướp cộng sản vào thành đó là việc riêng tư của giáo gian Minh Châu, GHPGVNTN không dính dự gì vào việc nầy cả, đây là vấn nạn cần được giải bày.

15-05-1975, Nhóm cộng sản “nằm vùng” trong Phật Giáo Ấn Quang kết hợp với nhà nước Việt cộng, áp lực hằng trăm Tăng Ni, phật tử, quần chúng tham gia diễu hành “Mừng Chiến Thắng” do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tổ chức trước dinh Ðộc Lập tại Sàigòn, GHPGVNTN không dính dự gì vào việc nầy cả, đây là vấn nạn cần được giải bày.

19-05-1975, Nhóm cộng sản “nằm vùng” trong Phật Giáo Ấn Quang kết hợp với nhà nước Việt cộng, tổ chức “Mừng Sinh nhật Hồ Chí Minh” mượn điểm chùa Ấn Quang làm chỗ “bày tiệc” áp lực hàng ngàn Tăng Ni, phật tử, các đoàn thể quần chúng tham dự , GHPGVNTN không dính dự gì vào việc nầy cả, đây là vấn nạn cần được giải bày.

Nhóm cộng sản nằm vùng Ấn Quang đã rước cộng sản vào thành, tổ chức mừng lễ chiến thắng, mừng lễ sinh nhật Hồ Chủ Tịt chứ GHPGVNTN, “Phật Giáo Ấn Quang không bao giờ đón rước hay tâng bốc kẻ lên án mình: “bọn Phật Giáo [Ấn Quang] phản động”.

Hơn 30 năm (1975-2007) pháp nạn XHCNVN tang thương máu lệ, GHPGVNTN: Huyền Quang, Quảng Độ không là cộng sản, bởi vì GH nầy cũng là nạn nhân cộng sản. Do đó, GHPGVNTN không là cộng sản, sự thật đã bị xuyên tạc hơn 30 năm qua, nay vấn nạn nầy đã được giải bày.

Những hệ quả như trên, có điều là từ Thầy Thích Mãn Giác qua tác phẩm “Bảo qua cổng chùa” (bản thảo, lưu hành nội bộ) đã xuyên tạc sự thật lịch sử Việt nam và Phật giáo Việt nam qua đó làm “bệ phóng” cho đứa “đánh hội ăn bẩn” như loại Chu Sa,Tú Gàn, “đánh đồng cộng sản với Phật giáo Ấn Quang rồi tung chiêu “đao phủ văn chương” ra đánh phá GHPGVNTN; cũng như nhóm Giao Điểm Trần Chung Ngọc là loại hạng “đồ tể tôn giáo” chuyên xuất chiêu: “đánh phá Nhà Thờ cầm cờ Phật giáo” gây chia rẽ Tôn giáo hòng đem lợi lạc cho nhà nước xã nghĩa theo kiểu “Ngao cò tương tranh, ngư ông đắc lợi”;

Cũng như, Thầy Thích Tâm Châu qua những loại Thư Ngõ (mà phổ biến khắp trên internet gởi Viện hóa đạo trong nước); Qua Tâm Thư Đạo Tình (15-02-2008) đã phát ngôn bừa bãi vun vãi “tên độc” vu vạ cho GHPGVNTN là “nhân danh chống cộng…”; Hay như mới đây ngày 22-11-2008 tại “bãi đáp giáo gian” Thông Kinh lại Giả danh Tổ chức “kỷ niệm Ngày hiệp kỵ (giổ chung) Tuyên Úy Phật giáo để vun túng cho cái đám Về Nguồn xã nghĩa “mượn sân chùa” “làm pháo đài bay” khủng bố Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ngay trên “quê hương chống cộng”. Thật là một cách “khủng bố” hương linh người đã mất, bôi bẩn danh dự Đoàn thể Tuyên úy Phật giáo. Thầy Thích Tâm Giác, nguyên Giám đốc Nha Tuyên úy GHPGVNTN có linh thiêng xin mách cho người đưa đơn kiệm cái “tiệm nhang Phổ Đà” dùm cho bá tánh Santa Ana được nhờ Hồng phúc của Ngài, thật là đội ơn lắm lắm!

Nay đã 89 tuổi rồi mà lại quá hàm hồ vô độ, chưa đầy 10 tháng mà hết tuyên bố “lui về an tỉnh” thì kế lại “cáo phó” mọi người là: “dần lui về an tỉnh”. Thế mà có thấy cái thân già … dịch kia an tỉnh gì đâu chỉ thấy sư nỗ (theo kiểu sinh gần kho đạn): “tất cả chùa ở đây, chùa nào cũng chống cộng cả”, thật là hết sức vô liêm sĩ, một nhân cách “ruồi bu” của kẻ “xó chợ đầu đường”. Ở đây không ai độc quyền chống cộng cả mà cũng không luật pháp nào cho phép cá nhân hay tổ chức nào có cái quyền đó cả; Ở cái đất nước, xứ sở tự do như Hoa Kỳ nầy mà gán ghép cho người khác là độc quyền chống cộng thì ngay câu nói đó là đã vi hiến rồi. Cộng đồng chỉ chống Ông Thích Tâm Châu (cũng như ngày xưa thời 63 sinh viên Sài gòn chống bọn “đâm trâu thất nghiệp”… vậy thôi), chống “tiệm nhang”, “quán phở” Về Nguồn đã “rao hàng” cái kiểu “treo đầu Hổ bán thịt cầy” “treo đầu Hồ bán đầu Hợi” của Nhóm Thích Tâm Châu; của phường trí thức mạt hạng vu vạ bất lương, khi lên án Phật giáo là “tự bản thân Phật-giáo, bị vô minh che lấp, bị ma chướng điều khiển, gây ra biến động” (Tâm Thư Đạo Tình);

Cũng thế, không ai dành phần chống cộng của Thầy Nguyên Trí (Chùa Bác Nhã, Santa Ana, Hoa Kỳ) cả, để Thầy yên bề gia thất mà chống; Chống trước chống sau, chống trong nước, nước ngoài hay kiểu gì thì cũng mặc Thầy, chỉ có điều là xin Thầy đừng có chống cộng cái kiểu “vận động gởi tiền cứu trợ bảo lụt miền Trung (năm 2000) về Viện hóa đạo chỉ có 15,000.000 dollar mà lại yêu cầu Hòa thượng Thích Quảng Độ ký nhận 20, 000.000 dollar”, bốn phương hiền sĩ, cộng đồng hải ngoại tẩy chay những “tiệm nhang Về Nguồn”, “tiện nhang Phổ Đà (địa chỉ 5110 W. Hazard Ave., Santa Ana, CA 92703) của phường “đá cá lăn dưa”, nhóm Về Nguồn “đầu trộm đuôi cướp” là chống chỗ đó.

Thế hệ con em kế thừa Thầy Thích Mãn Giác (Chùa Phật Giáo Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ) hãy cải chính thông tin từ sách “Bảo qua cổng chùa” có nội dung xuyên tạc lịch sử để trang sử Phật – Việt khỏi phải ghi câu: “Thầy Mãn Giác: “cầm cờ chạy hiệu” mong nhà nước xã nghĩa ban cho chỗ ngồi: ghế Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh tại Việt nam và được Bác Bò phở hứa … khả; Thế mà cho đến khi Thi sĩ Huyền Không đã “về bên nước Liên bang [một nữa] Quốc doanh – [một nữa] xã nghĩa” đã tròn kỵ giổ rồi (mất 13-10- 2006) mà đít Thầy vẫn chưa được một lần chạm ghế Viện trưởng, thật là tiếc hận đáng thương hết bến vô bờ mà.

PHẦN 4

Vấn nạn Hòa thượng Thích Ðôn Hậu GHPGVNTN không là cộng sản.
Sau 30-04-75, thoát khỏi gọng kềm cộng sản, Ðại lão Hòa thượng Thích Ðôn Hậu từ miền Bắc trở về Nam thấy tình hình đàn áp nhân quyền nói chung và khủng bố Phật giáo nói riêng, đã phải thán lên trong băng cassette hồi niệm mà ngài cho ghi âm, hiện chúng tôi [môn đồ Linh Mụ] còn giữ, rằng:

“Tình đoàn kết, thương yêu, kính trọng của nhân dân miền Nam chỉ được 10 ngày. Sau 10 ngày (“giải phóng”): tình đoàn kết tan rã, lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng bây giờ người dân trở lại khinh đáo để”.

Hòa thượng Thích Ðôn Hậu người làm sống lại GHPGVNTN thì Ngài không là cộng sản
Hơn một nữa phần đời của Hoà thượng Thích Đôn Hậu đã gắn bó mật thiết với nhà nước, có lúc Ngài lại bị gán cho những chức vụ cao cấp trong nhà nước việt gian cộng sản như Đại biểu Quốc Hội v.v… cho nên có nhận định cho rằng Hoà thượng Thích Đôn Hậu là cộng sản, đó là những nhận định chưa chân xác. Việc Ngài bị bắt theo cộng sản vào tết Mậu Thân 1968 rồi áp tải lên Trường Sơn, ra Bắc; Việc Ngài giữ những chức vụ trong nhà nước Hà Nội, đó chẳng qua là bị áp đặt mà thôi, Ngay chức vụ “Phó Pháp chủ GHPGVN kiêm Giám luật” cũng là do nhà nước thông qua Giáo hội quốc doanh gán ép mà chính Ngài đã có 2 bức Thư gởi Pháp chủ Thích Đức Nhuận và Ông Trí Tịnh thuộc giáo hội quốc doanh để khướt từ.

Cộng sản bắt cóc người theo đảng để tuyên truyền chính nghĩa cho mình, Hòa thượng Thích Đôn Hậu nói KHÔNG với XHCN.
Sau tết Mậu Thân 1968, Huế xảy ra nhiều biến cố lớn như cộng sản vào thành Huế, khi rút lui đi, họ đã gây nên những thảm nạn giết người với những mồ chôn tập thể nhiều nơi như: “Nơi đầu tiên tìm thấy các nạn nhân Cộng sản là sân trường Trung Học Gia Hội vào sáng ngày 26 tháng Hai; tổng cộng có 170 xác người đã được tìm thấy ở đây. Mấy tháng sau, người ta tìm thấy thêm 18 nơi chôn tập thể, lớn nhất là khu ở gần chùa Tăng Quang (67 thi thể), Bãi dâu (77), khu Chợ Thông (khoảng 100), khu lăng tẩm (201), Thiên Hàm (khoảng 200), Ðồng Gi (khoảng 100). Nhìn chung, khoảng 1.200 thi thể tìm thấy trong những hầm hố đào lấp vội vã” http://www.thienlybuutoa.org/Misc/TetMauThan.htm. Nỗi tang thương ấy, ngày nay một khi nhắc đến là người dân xứ Huế còn chưa hết nỗi kinh hoàng màu tang tóc còn in vết hằn sâu trong tâm thức với nhiều người qua ngày cúng giỗ chung cho người thân cả làng, cả xóm, nó không thua gì nỗi đau ngút trời của dân Quảng Trị trên “đại lộ kinh hoàng” (1972) do đạn pháo cộng sản nã xuống đầu người dân di tản.

Phật giáo Huế chung chịu biến cố Sông Hương – núi Ngự tang thương đó, cộng sản đã bắc cóc Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Viện chủ chùa Linh Mụ đưa lên dãy Trường Sơn rồi ra Bắc; cũng từ đó, Phật Giáo Đế kinh (Huế) phải vắng bóng một vị Chánh Đại Diện GHPGVNTN miền Vạn Hạnh suốt 8 năm ròng. Hòa thượng ở Trường sơn hơn 3 tháng,

(Trích: Giáo hội Minh Hạnh tập) Đến ngày 10-06, dương lịch, Ngài lại được “lệnh mời” ra Hà Nội, lại được lên cáng khiêng đi, lặn lội trong rừng núi suốt 25 ngày mới ra đến Hà Nội.

Ngày 04-07 dương lịch, Hòa thượng ra đến Hà Nội, được bố trí cho trú tại số nhà 71 đường Nguyễn Du. Tại đây, Chính phủ lại giao thêm cho Hòa thượng chức vụ Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chánh phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tại Hà nội, Hòa thượng bị nhà nước gán cho những chức danh cao trên để hòng lôi kéo, mua chuộc Ngài. Nhưng đó chỉ là những chức vụ “dư danh, rổng ruột”; Cũng như “trang điểm” cho Ngài như một chính khách để lợi dụng. Như sắp đặt cho Ngài tiếp chuyện với HCM hay với những nhân vật cao cấp trong nhà nước TW; cho đi các nước: tham quan thủ đô Mạc Tư Khoa (Moscow), Bắc Kinh (Trung Quốc), Mông Cổ” v.v…

Sau 75, Ngài trở về với Viện hóa đạo, tiếp tục cùng quí Hòa thượng: Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Quảng Độ lãnh đạo Giáo Hội chống đở pháp nạn cộng sản. Thế nhưng cộng sản vẫn không buông tha cho Ngài, họ ép buộc Hòa thượng ra ứng cử:

Bính Thìn 1976,

“Ông Trưởng ban bầu cử Quốc hội, đơn vị thành phố Huế, lên mời Hòa thượng ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. Hòa thượng nêu nhiều lý do để xin từ chối, nhưng cuối cùng cũng phải ra ứng cử vì “lệnh của Trung ương”. Đắc cử đại biểu Quốc hội khóa VI, đơn vị thành phố Huế với số phiếu bầu thấp nhất 60%. Thực tế, Hòa thượng đắc cử là do lệnh từ Trung ương điện vào: “không được làm cho Ông Đôn Hậu thất cử”. Rồi đến khi ra Hà Nội có dịp tiếp kiến với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Hòa thượng phàn nàn về vụ “đảng cử – Dân bầu” trong quốc hội khóa 6 vừa qua, Hòa thượng phát biểu:

“Trên bảy mươi tuổi tôi chưa thấy có cái nền Dân chủ nào trên thế giới mà lạ lùng như vậy! Ra lệnh cho nhân dân đừng bỏ người này, đừng bỏ người kia, không có cái nền dân chủ nào lạ lùng như vậy!”

Lúc ấy ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi họp một Tiểu ban bên cạnh nói chen vào: “Nầy, Đôn Hậu nầy, tôn giáo mà họ bầu như vậy là cao lắm rồi đó nghe không?” Nghe ông Giáp nói thế, sự bất bình ở Hòa thượng nổi lên cực độ, nhưng là vị thầy tu nên Hòa thượng đã dằn được cơn phẫn nô, nếu không thì “cái ghế tôi ngồi sẽ phang ông Võ Nguyên Giáp một cái!”(Hết trích)

Sau 75 cộng sản đàn áp GHPGVNTN lan rộng khắp miền Nam với cường độ ngày càng gia tăng, nhất là sau cái chết của HT Thích Thiện Minh (17-10-1978), Ngài đã mạnh dạng nói KHÔNG với cộng sản qua việc đưa đơn từ bỏ mọi chức vụ do cộng sản áp đặt cho ngài. Hòa thượng Thích Ðôn Hậu cực lực chống đối mô hình Thống nhất Phật giáo theo hướng : « tôn giáo là cánh tay nối dài của đảng » lập trường của Ngài được biểu tỏ qua bản Kiến nghị gửi các ông Lê Duẩn, Tôn Ðức Thắng, Trường Chinh và Phạm Văn Ðồng. Theo Ông Đỗ Trung Hiếu cho biết : “Ðảng từ chối đề án thống nhất Phật giáo của Hòa thượng Thích Ðôn Hậu và gán cho Hòa thượng có ý đồ xấu, chống Ðảng và Nhà nước Việt Nam cộng sản”(Đỗ Trung Hiếu, Thống nhất Phật giáo)

Dưới vòm trời XHCN, áp lực nhà nước Việt gian cộng sản luôn đè nặng hành trang con người qua từng bước chân đi. Tuy nhiên, không vì thế mà ý chí phụng đạo của người con Phật trung kiên bị phai nhòa, Hòa thượng vẫn một lòng kiên trì theo con đường Phật giáo truyền thống: GHPGVNTN. Điều nầy đã được Ông Đỗ trung Hiếu nhắc đến: Cố Ðại lão Ngài “giữ vững lập trường này cho đến ngày viên tịch (23.4.92 ». (Thông cáo báo chí của Phòng thông tin pg Quốc tế, bản tin ngày 24-11-2003).

Sau 1975 Hòa thượng lại trở về với ngôi nhà GHPGVNTN sau 8 năm (1968-1975) “giả dạng qua ải” dưới gọng kềm sắt máu tham tàn bạo ác của chế độ chính trị hà khắc (hà chính mãnh ư thú[3]) của cộng sản. Việc cộng sản bắt cóc Hòa thượng Thích Đôn Hậu tham gia tổ chức mình, đây là mục đích tuyên trưyền chính nghĩa cho XHCN mà thôi.

Hòa thượng Thích Đôn Hậu nói KHÔNG với XHCN.
Một lần nọ, lãnh đạo Hà Nội thông qua cán bộ ban tôn giáo áp đặt sẳn bài Thông Bạch Phật Đản 1972? rồi vận động Hòa thượng Thích Đôn Hậu ký tên vào để Nhà nước “rao hàng” chính nghĩa Đạo Pháp – Dân tộc, Ngài đã từ chối và “nói Không” với XHCN (Tôn Nữ Ngự Bình, Hòa thượng Thích Đôn Hậu).

1992-04. Y theo tinh thần Chúc Thư của Ðại lão Hòa thượng Thích Ðôn Hậu, xử lý viện Tăng Thống, đối trước linh cửu Ngài được quàng lại tại chùa Linh Mụ (Huế), Chư Tôn giáo phẩm suy cử Hòa thượng Thích Huyền Quang làm Quyền Viện trưởng Viện Hóa Ðạo để cùng với nhị vị Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Hòa thượng Thích Pháp Tri lãnh đạo Giáo hội, vận động phục hồi quyền sinh hoạt GHPGVNTN, và tổ chức Ðại hội VIII để bổ sung nhân sự cho hoằng pháp giáo hoá. Chính Hòa thượng Thích Ðôn Hậu, người làm sống lại GHPGVNTN vào năm 1992; bởi nếu Ngài thật sự là cộng sản thì Ngài không dành hết tâm lực vào việc phục hoạt GHPGVNTN và như thế thì GHPGVNTN nầy đã chết từ thời điểm ấy mà không còn sống đến ngày nay.

Nhà nước giành quyền tổ chức Tang lễ Hoà thượng Thích Đôn Hậu
Nhà nước tỉnh Thừa Thiên-Huế dành quyền tổ chức Tang lễ Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống với thành phần gồm toàn cán bộ Ban tôn giáo, MTTQ, Ban Dân Vận, … qua đó họ dự định sẽ đưa vào chương trình tang lễ nào là ai điếu, tiểu sử, với ý đồ biến tướng tang lễ Ngài thành buổi lễ truy điệu dành cho cán bộ cộng sản. Đây là ý đồ thâm độc nhằm đánh phá niềm tin tín đồ cũng như triệt tiêu GHPGVNTN.

Hà Nội Phủ nhận Chúc thư Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống.
Hà Nội áp lực Hoà thượng Thích Nhật Liên, trưởng tử Hoà thượng Thích Đôn Hậu để buộc Ngài lên tiếng là Chúc Thư do Hòa thượng Thích Đôn Hậu để lại cho Giáo hội củng môn đồ là Chúc Thư giả để nhà nước lấy cớ đó phủ nhận Chúc Thư. Nhưng trước sự quyết tâm bảo vệ Giáo hội của môn đồ bằng sự phản kháng nhà nước XHCN mạnh mẽ cho nên âm mưu cộng sản phủ nhận Chúc Thư không thành.

Áp đặt huân chương kháng chiến Hồ Chí Minh lên linh cửu Hoà thượng Thích Đôn Hậu.
Ngay khi linh cửu Hoà thượng Thích Đôn Hậu còn đang quàng lại, Tang lễ dang diễn ra thì với ý đồ nhuộm đỏ GHPGVNTN hầu đánh phá niềm tin Phật tử, nhà nước Việt gian cộng sản đã áp đặt Huân chương kháng chiến Hồ Chí Minh lên linh cửu Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống bằng cách cho người đem huân chương HCM để trước linh cửu Ngài.Việc nầy đã bị Giáo hội phản kháng quyết liệt, tố cáo đến dư luận trong và ngoài nước, cho nên nhà nước ngưng lại ý đồ nầy. Trước đó lúc cuối đời, nhà nước cho người ngỏ ý tặng Huân chương HCM cho Ngài, nhưng Hoà thượng đã khéo từ chối. Ngài cùng với môn đồ, đệ tử với GHPGVNTN đã biểu tỏ thái độ, hành động rằng: “ta chẳng chịu phong”; Chính từ Thông Điệp “ta chẳng chịu phong” của Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống GHPGVNTN đã phá vỡ âm mưu nhuộm đỏ GHPGVNTN của cộng sản (Giáo hội Minh Hạnh Tập).

Phản kháng của GHPGVNTN.

việc nhà nước Việt gian cộng sản can thiệp sâu vào nội bộ Tôn giáo qua tang lễ Hòa thượng Thích Đôn Hậu đưa đến những đợt biến động phản kháng của Tăng ni, Phật tử, tín đồ mà đỉnh cao là “Biến cố Phật giáo Huế 1992”: thành phố Huế biểu tình phàn kháng nhà nước can thiệp thô bạo vào nội bộ Tôn giáo đàn áp GHPGVNTN; Cả thành phố Huế cùng vài tỉnh lân cận lao vào cuộc biểu tình đường phố với hơn 40 ngàn Tăng Ni, tín đồ Phật Giáo Thừa Thiên – Huế tham dự, nội dung phản kháng:

1. Chúng tôi (GHPGVNTN) đòi Nhân quyền cho người sống, phản kháng việc ngăn cấm tự do tín ngưỡng qua việc giành quyền tổ chức tang lễ Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh thư ký xử lý Viện Tăng thống GHPGVNTN.

2. Chúng tôi (GHPGVNTN) đòi Linh quyền cho người chết, phản kháng việc áp đặt Huân chương HCM lên Linh cửu Kim quan Hòa thượng Thích Đôn Hậu.

3. Áp lực lên Hòa thượng Thích Nhật Liên cùng môn đồ Pháp quyến chùa Linh Mụ để buộc môn đồ phủ nhận Chúc Thư của Hòa thượng Thích Đôn Hậu là giả.

4. Ngăn chận phái đoàn các tỉnh về dự tang lễ Hòa thượng Thích Đôn Hậu như Phái đoàn Phật giáo Huế, Quảng Trị, Nha Trang, Đà Nẵng, Saigon v.v….

5. Yêu cầuTôn giáo, GHPGVNTN phải được sinh hoạt độc lập ra ngoài sự khống chế của nhà nước Việt gian cộng sản; Chúng tôi (GHPGVNTN) có quyền nói Không (không nằm trong MTTQ) với nhà nước XHCN

Biến cố Phật giáo Huế 1992 làm cho cả bộ phận tỉnh Ủy Thừa thiên – Huế kết hợp với nhiều cán bộ chuyên ngành tôn giáo TW từ Hà Nội (tốc hành bay vào Huế) cùng lao vào kế hoạch “làm hòa” với Tang lễ, xoa dịu biến độn tôn giáo bởi “đám cháy” đang lan khắp thành phố Huế và có hiện tượng “bắt lửa” sang các tỉnh thành khác.

Thói thường, “chiếc mão già Hồ” mà đám giáo gian xã nghĩa kính cẩn gọi là huân chương HCM mà ban tặng cho ai thì với bọn lao nô xả nghĩa, đó là niềm vinh hạnh trong đời mà với đám giáo gian có mơ “chín kiếp” cũng chưa thành hiện thực. Như trong hàng những người “trải thân làm giường ghế”, “đi bằng đầu gối” trọn đời thờ Bác, phụng… đảng mà công trạng đặc tình sáng giá như cở: giáo gian Trí Tịnh (Đại gia 250 triệu dollar), giáo gian Minh Châu(rước cộng sản vào thành) , giáo gian Thanh Tứ (công an trọc), giáo gian Phạm Thế Long (Thống soái trường phái “bỏ ca sa khoát chiến bào”), giáo gian Minh Nguyệt (Thủ đầu lĩnh Tân Tăng), giáo gian Thiện Hào (Phó đầu lĩnh Tân Tăng), giáo gian Pháp Lan (Sải cả đặc tình Nam bộ), giáo gian Trí Dũng (Bải đáp đặc tình), giáo gian Hiển Pháp (Cai thầu Sư quốc doanh kháng chiến Nam bộ), giáo gian Từ Hạnh (tướng cướp mặt áo thầy tu), giáo gian Quảng Liên (Giám đốc Cty hòa hợp xã nghĩa), giáo gian Thông Bửu (Huề thượng lưỡi gỗ), giáo gian Trí Quảng, giáo gian Nhất Hạnh (Giáo chủ Thiền ôm), giáo gian Thiện Châu, chùa Trúc Lâm, Pháp (lao nô xã nghĩa), giáo gian Mạn đà La, chùa Trúc Lâm, Pháp (kinh doanh tôn giáo), giáo gian Huyền Diệu, Nepal (kinh tài xã nghĩa quốc tế), giáo gian Cao Chân Không làng Mai (Phu nhân Thiền đi đường phố, khách sạn), giáo gian Sư Nữ Như Từ, Phó ban Từ thiện Xã hội thành hội thành Hồ (Tổng hậu cần “bò sửa XHCN”) chưa hết. Ở đây danh sách kê lên đến chừng ấy con người, thế mà có mấy ai lại được nhóm Việt gian“Khỉ già hang bác pó” kia ban cho ân sủn, trao cho huân chương HCM đâu? Trong khi đó người bị áp đặt cho cái “Mão Cụ Hồ” nầy lại là người thẳng thừng từ chối “ân sủng”, đó là Hòa thượng Thích Đồn Hậu.

Biến cố áp đặt huân chương HCM của nhà nước với GHPGVNTN, nó chẳng những không xóa nhòa một dòng sông GHPGVNTN khô cạn do bị đánh phá, bức hại suốt 18 năm (1975-1992) mà trái lại nhân đó GH bức phá sang dòng chảy mới, hồi sinh phục hoạt. Thật vậy, Hòa thượng Thích Đôn Hậu: “Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương”

Thầy đã về Tây (Kính niệm Thầy Thích Đôn Hậu)

Giáo đạo ca câu Giải thoát hương
Hội Đào kinh Bắc hương ngát hương
Phật Thiên thành Huế Nam Hải hương
Giáo khắp Chín Rồng* “phục hoạt” Hương
Việt quốc mở dòng Tăng Hội hương
Nam thiên đệ nhất Cao Tăng hương
Thống tâm pháp nạn xú uế hương
Nhất nguyện Phật – Việt Pháp vân hương

Kính thưa Linh Mụ bây giờ,
Đôn Hậu sống mãi bên bờ sông Hương

Chú thích: *Chín Rồng (Sông Chín Rồng, Mekong, Nam Việt Nam)

Chung quanh vụ 2 văn thư Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chánh thư ký, xử lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN gởi Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ GHPGVN và một gởi Hòa thượng Thích trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN để từ chối việc nhà nước thông qua GHPGVN áp đặt Ngài vào Giáo Hội [nhà nước] này. Qua đó cho thấy con thuyền GHPGVNTN trên dòng đại dương chưa bao giờ tự đặt mình đi vào con lạch cạn GHPGVN và Hạnh giải của bậc Phật Hạnh cao Tăng Thích Đôn Hậu qua Hai văn thư, Ngài đã nói KHÔNG với nhà nước XHCN đồng thời cũng là một Thái Độ Chính Trị để tách tôn giáo ra khỏi chính quyền, tạo tiền đề cho tổ chức dân sự thành hình, tiến đến vận động toàn dân xóa bỏ điều 4 hiến pháp XHCN mở rộng Dân chủ Đa nguyên cho Việt nam (nội dung 2 Văn thư: xem ở chương 3, mục 343).

Thừa hành theo tinh thần Chúc Thư Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống: “… không đọc ai điếu, tiểu sử, miễm nhận thành tích, huân chương”, Ban tổ chức tang lễ đã từ chối việc áp đặt huân chương kháng chiến Hồ Chí Minh lên linh cửu Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống, qua đó Giáo Hội phá vở âm mưu cộng sản muốn biến GHPGVNTN thành Giáo Hội nhà nước.

Chính thức công bố phục hoạt GHPGVNTN.
Sau 17 năm (1975-1992) chìm trong biến cố pháp nạn, nay
25-04-1992, trước Linh cửu Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống, có mặt đông đủ Chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, môn đồ, tín đồ cả nước, Giáo Hội chính thức công bố phục hoạt GHPGVNTN trước sự chứng kiến của nhà nước tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nhân danh Giáo Hội, Hoà thượng Thích Nhật Liên, Trưởng tử Hoà thượng Thích Đôn Hậu, chính thức trao Ấn tín, Chúc Thư cho Hoà thượng Thích Huyền Quang để Ngài Huyền Quang lãnh đạo 2 viện, Viện Tăng thống và Viện Hoá Đạo tiếp tục phục hoạt Giáo Hội.

Như vậy Thông Điệp “ta chẳng chịu phong” của Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống GHPGVNTN phá vỡ âm mưu nhuộm đỏ GHPGVNTN của cộng sản và sự ra đi của Hoà thượng Thích Đôn Hậu, xử lý Viện Tăng thống cũng có giá trị như là làm sống lại dòng chãy GHPGVNTN.

Những trình bày trên cho thấy,

Sự thật lịch sử đã được vén màn, trả lại sự trong sáng cho vấn nạn nêu trên, từ nay trang sử Phật-Việt ghi nét son sáng ngời: Hòa thượng Thích Ðôn Hậu GHPGVNTN không là người cộng sản.

Nhân đây cũng xin nói lời chia sẻ cùng Bà Tôn Nữ Ngự Bình đã cho đọc giả bài: “ Tôn Nữ Ngự Bình. 2008, Hòa thượng Thích Đôn Hậu” http://thongtin.brinkster.net/diendan/9sukiennhandinhhoathuongthichdonhau.htm qua đó góp phần “vén bức màn” lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại làm sáng tỏ sự thật Hòa thượng Thích Đôn Hậu không là cộng sản, vấn nạn từ lâu bị xuyên tạc nay đã được giải bày.

(còn tiếp 5: Vấn nạn Hòa thượng Thích Thiện Siêu “điếm đàn tôn giáo” qua mạo nhận con dấu VHĐ, mạo xưng Trưởng Phái đoàn đại biểu tham dự Đại Hội Thống nhất Phật Giáo 1981 tại chùa Quán Sứ Hà Nội).

——————————————————————————–

[1] Thích Huyền Quang, Bản tự thuật, Về các pháp nạn của Phật-giáo Việt-Nam từ năm 1945-1998

[2] Xem thêm Danh mục Hoàng Nguyên Nhuận

[3] Kinh Thi

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

December 7, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 2 ( Phần 3 &am… […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | December 15, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: