Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bai hoc nang ky tu VN

ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong


http://www.youtube.com/watch?v=Ni_S0wG7BE8

Từ Bắc vô Nam (nhạc chế Trịnh Công Sơn)

1)Một lũ vô lương đi bằng dép râu,

Hai tay cầm cây AK giải phóng sơn hà.

Giải phóng chi đâu?

Nhân dân đói nghèo.

Việt Nam gần như đứng chót.

Thế gian chê cười.

Vì đâu nên nỗi?

Cũng vì một bọn cộng nô.

ĐK: Rồi chúng bắt dân đi bộ đội.

Rồi chúng bắt dân đi thủy lợi.

Làm thì nhiều, lương chẳng có!

Thành phố tới thôn xa kêu gào!

Chẳng biết kiếm đâu ra hạt gạo?

Toàn là mì với bo bo!

2)Từ Bắc vô Nam muôn người oán than!

Công an là bọn lưu manh, khủng bố dân lành!

Nhà nước tham ô.

Nhân dân đói nghèo.

Làng thôn tràn lên phố lớn!

Dắt nhau ăn mày!

Vì đâu nên nỗi?

Cũng vì một bọn cộng nô.

February 14, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment