Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu thảm sát Huế Mậu thân 1968

GHPGVNTN Sự Thật về Thích Đôn Hậu- Liên Thành- CKV pv 29-5-2009

http://www.dailymotion.com/user/dadaovietcong/video/x9g8gi_ghpgvntn-sy-thyt-vy-thich-yon-hyu-l_news

June 1, 2009 - Posted by | Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu, Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu thảm sát Huế Mậu thân 1968 | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: