Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

suc-vat-thich-quang-do-suc-vat-vo-van-ai-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh

suc-vat-thich-quang-do-suc-vat-vo-van-ai-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa tay sai súc vật hồ chí minh hãy học gương đấu tranh của giáo xứ Loan Lý

Primary schools demolished and Loan Ly Catholics attacked by brutal Vietnamese Communist Party:

Primary schools demolished and Loan Ly Catholics attacked by brutal Vietnamese Communist Party from ditmehochiminh on Vimeo.

September 22, 2009 Posted by | Primary schools demolished and Loan Ly Catholics attacked by brutal Vietnamese Communist Party, súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa tay sai súc vật hồ chí minh hãy học gương đấu tranh của giáo xứ Loan Lý, suc vat thich quang do suc vat vo van ai tay sai suc vat ho chi minh | , , | Leave a comment