Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Nhà báo Hồng Phúc phát biểu trên diễn đàn Paltalk “Nói thẳng – Nói thật” 2 :00 ngày 26 tháng 9 năm 2009

noi-thang-noi-that

Nhà báo Hồng Phúc phát biểu trên diễn đàn Paltalk “Nói thẳng – Nói thật” 2 :00 ngày 26 tháng 9 năm 2009

Nhà báo Hồng Phúc phát biểu trên diễn đàn Paltalk “Nói thẳng – Nói thật” 2 :00 ngày 26 tháng 9 năm 2009 from ditmehochiminh on Vimeo.

September 27, 2009 Posted by | Nhà báo Hồng Phúc phát biểu trên diễn đàn Paltalk "Nói thẳng - Nói thật" 2 :00 ngày 26 tháng 9 năm 2009 | | Leave a comment