Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009

nha-bao-viet-thuong-oct-04-2009

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 5, 2009 - Posted by | Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009 |

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: