Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng)

van-no-vgcs

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng)

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng) from sucvathochiminh on Vimeo.

Advertisements

August 16, 2010 Posted by | Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường - Ký giả Tường Thắng), van-no-vgcs | , | Leave a comment