Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

bác hồ – một tình yêu bao la – mừng sinh nhật bác ngày 19/5

mung-sinh-nhat-bac-ho

bác hồ – một tình yêu bao la – mừng sinh nhật bác ngày 19/5

http://www.youtube.com/watch?v=qC02PcrNYGU

bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác

May 16, 2011 Posted by | bác hồ "tự sướng" ngày sinh nhật bác, bác hồ - một tình yêu bao la - mừng sinh nhật bác ngày 19/5 | , | Leave a comment