Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009

nha-bao-viet-thuong-oct-04-2009

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 5, 2009 Posted by | Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước ngày 04 tháng 10 năm 2009 | | Leave a comment