Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Dong Chiem Ha Noi Catholics beaten bloodily by Vietnamese Communist Animals

Dong Chiem Ha Noi Catholics beaten bloodily by Vietnamese Communist Animals

Tay sai suc vat ho chi minh suc vat trong phat giao an quang suc vat thich quang do suc vat vo van ai suc vat phan chien thoi cong hoa hay xem su dau tranh cua giao dan giao xu Dong Chiem Ha Noi

http://www.dailymotion.com/video/xby2qw_dong-chiem-catholics-beaten-bloodil_news

January 22, 2010 Posted by | Dong Chiem Ha Noi Catholics beaten bloodily by Vietnamese Communist Animals, Tay sai suc vat ho chi minh suc vat trong phat giao an quang suc vat thich quang do suc vat vo van ai suc vat phan chien thoi cong hoa hay xem su dau tranh cua giao dan giao xu Dong Chiem Ha Noi | , | Leave a comment