Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

suc-vat-vo-van-ai-suc-vat-thich-quang-do-suc-vat-thich-nhat-hanh-suc-vat-cao-ngoc-phuong-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh

suc-vat-vo-van-ai-suc-vat-thich-quang-do-suc-vat-thich-nhat-hanh-suc-vat-cao-ngoc-phuong-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh

Bọn Tứ Quái: Võ Văn Ái – HT Thích Quảng Độ – Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng là tội đồ của dân tộc

Bọn Tứ Quái: Võ Văn Ái – HT Thích Quảng Độ – Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng là tội đồ của dân tộc from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 14, 2009 Posted by | Bọn Tứ Quái: Võ Văn Ái - HT Thích Quảng Độ - Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng là tội đồ của dân tộc, suc-vat-vo-van-ai-suc-vat-thich-quang-do-suc-vat-thich-nhat-hanh-suc-vat-cao-ngoc-phuong-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh | , | Leave a comment